Az EU és a magyar tudományosság – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Az EU és a magyar tudományosság

Az EU és a magyar tudományosság

Az MTA állandó bizottságának szlovákiai ülése

Komárom. Az EU és a magyar tudományosság címmel tartottak tegnap Komáromban konferenciát, amelyen Kárpát-medencei magyar kutatók előadásai hangzottak el. A rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön (MTA MTK) állandó bizottságának első szlovákiai kihelyezett üléséhez kapcsolódott. Hétfőn ugyanis a bizottság tagjai műhelytalálkozót tartottak Somorján. Tóth Károly, a társrendező Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója szerint maga a tény, hogy hazánkban tartották meg ezt a kihelyezett ülést, a szlovákiai magyar tudományos élet komoly elismeréseként értékelhető. Hétfőn kiosztották a bizottság díját is, az Arany János-érmet, amelyet idén Zalabai Zsigmond (posztumusz) és Végh László, a Bibliotheca Hungarica igazgatója kapott.

„A konferencia helyszíne nem véletlenszerű: a tudományos műhelyek és az egyetemek között szoros kapcsolatnak kell léteznie, erre szerettük volna felhívni a figyelmet az egyetemi várossá lett Komárom kiválasztásával – mondta Tóth Károly. – Az előadások többsége a témához kapcsolódóan arra irányította a figyelmet, hogy az Európai Unión belül az együttműködés új formái alakulhatnak ki mind az EU irányába, mind magyar–magyar vonatkozásban. A határokat tovább kell bontani az intézményi kapcsolatok erősítésével, a kapcsolati tőke növelésével, az EU-s programokhoz való csatlakozással.” Tóth Károly nagyra értékelte, hogy a határon átnyúló kutatásokkal foglalkozó Győri Regionális Kutatások Központja már két területen is felajánlotta együttműködési szándékát, mégpedig a kistérségi és a szeptembertől induló magyar egyetemmel összefüggésben a kínálatfelmérő kutatások terén.

KategóriaCikk