Beszélgetés a néprajz szerepéről – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Beszélgetés a néprajz szerepéről

Beszélgetés a néprajz szerepéről

Somorja. Ma este 19 órai kezdettel a Fórum Kisebbségkutató Intézetben dr. Voigt Vilmos egyetemi tanárral beszélget Liszka József etnológus. A beszélgetés tárgya: a néprajz szerepe a 21. században – a mai folklórszövegek határai. Dr. Voigt Vilmos a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajzi Intézetének az igazgatója és a Folklore Tanszék vezetője. Összehasonlító filológiával, szemiotikával, továbbá a népköltészet, tágabb értelemben a folklór elméleti kérdéseivel foglalkozik.

KategóriaCikk