Bibliotheca Hungarica – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Bibliotheca Hungarica

Bibliotheca Hungarica

A speciális gyűjtőkörű kutatókönyvtár 1990-ben jött létre. Megfelelő kiépítettséggel és szolgáltatásokkal áll a kutatók részére; gyűjteményét egyre nagyobb számban használják fel munkájukban a szlovákiai magyar művelődés történetét feldolgozó kutatók és a szakdolgozatukat író diákok. Gyűjteménye állományát saját forrásokból, valamint könyv- és lapkiadók adományaiból, ajándék könyvekből, kisebb részben hagyatékokból gyarapítja. Könyvállománya több mint húszezer kötet, folyóirat-gyűjteményében pedig mintegy száz 1918-1945, valamint háromszáz 1949-től napjainkig megjelent sajtótermék található. A Szlovákiában kiadott magyar nyelvű folyóiratokon kívül több mint százharminc magyarországi irodalmi és társadalomtudományi folyóirat töredékes vagy teljes évfolyamait is sikerült beszereznie.
Jelentős fénykép-, valamint a képeslapgyűjteménye is. A Bibliotheca Hungarica (BH) kisnyomtatványtára felöleli a szlovákiai magyarság szellemi-művészeti életével kapcsolatos dokumentumokat is. A könyvtár gyűjteményében találhatók képzőművészeti kiállításokról szóló katalógusok, színházak műsorfüzetei, meghívók és értesítők; a kisnyomtatványok száma meghaladja az ötezret.
A könyvtár gyűjteményének további részét képezi a hangarchívum, a CD-gyűjtemény, videokazetták, plakátok, naptárak, szakdolgozatok. A hagyatékok közül itt őrzik többek közt Győry Dezsőét, Janics Kálmánét, Szalatnai Rezsőét. A BH folyamatosan állít össze válogatott és szakbibliográfiákat, repertóriumokat, irodalomjegyzékeket.
Fennállása óta sokrétű közhasznú információs szolgáltatásokat is nyújt.
A BH az azonos székhelyű (somorjai) Fórum Kisebbségkutató Intézet könyv- és levéltáraként a szlovákiai magyar régiók könyvtárügyét segítő és fejlesztő tevékenységet is kifejt.

KategóriaCikk