Dél-Szlovákia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Dél-Szlovákia

Dél-Szlovákia

Úttörő monográfia a felvidéki magyarság és az általa lakott tér társadalmi-gazdasági környezetéről

Szlovákia Közép-Európa tigrise, a gazdasági fejlődés 5 százalék feletti, az országba érkeznek a több milliárdos külföldi befektetések, a munkanélküliség fokozatosan csökken, a jó nevű külföldi gazdasági szaklapok kisebb gazdasági csodáról beszélnek, Ivan Mikloš pénzügyminiszter szinte havonta veheti át az elismerő díjakat.

Van azonban egy másik arca is Szlovákiának. Azok a régiók, ahol a munkanélküliség még mindig 30 százalék feletti, az átlagbér nem éri el az országos szint kétharmadát, sőt alulról ostromolja a pozsonyi szint felét. Szlovákia két részre szakad, a fejlett nyugatra és az elmaradott keletre. A különbségek azonban nem csak nyugat-kelet irányban mutatkoznak meg, nagy az eltérés az ország északi és déli részének gazdasági fejlettsége között is.

Mi az oka ennek a kettősségnek? A Kárpát-medence gazdasági tereinek fejlődésében az elmúlt másfél évtized politikai változásai és gazdasági átalakulásai merőben átformálták a korábbi gazdasági és társadalmi térszerkezeti folyamatokat és hálózati rendszert.

A változások hatását vizsgálja az a könyv, mely a napokban kerül a könyvesboltokba Dél-Szlovákia címmel, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja és a Dialóg Campus könyvkiadó gondozásában. Ha meg akarjuk érteni a mai helyzetet, akkor át kell tekinteni ennek a földrajzi térségnek az elmúlt egy évszázadban bekövetkezett gazdasági fejlődését, állítják a kötet szerzői. Ha javítani akarunk rajta, akkor pontosan fel kell mérni a mai helyzetet, hogy meg tudjuk tervezni a fejlődés lehetséges irányvonalát, irányvonalait. Nem lehet ugyanis olyan egységes tervet készíteni, mely egyaránt megfelel a csallóközi és a gömöri falvaknak, a fejlett magyarországi régióval határos párkányi térségnek és Királyhelmecnek, ahol a határ túloldalán is magas a munkanélküliség.

A könyv alapul szolgálhat az egyes települések, térségek területfejlesztési projektumainak elkészítéséhez. Részletesen elemzi a dél-szlovákiai régió 16 járásának fejlesztési lehetőségeit, figyelembe véve gazdasági, mezőgazdasági, demográfiai viszonyait, természeti adottságait, erőforrásait, turisztikai és kulturális értékeit, a meglévő gazdasági szolgáltatások színvonalát, a munkaerőpiac helyzetét, fejlesztésének lehetőségeit. A több mint 500 oldalas kötet nem csak hazai olvasóknak készült, sőt először Magyarországon jelent meg, szlovákiai terjesztése csak január második felében kezdődik. Egy 18 részes sorozat második kötete, melynek célja bemutatni a Kárpát-medence egyes régióinak gazdasági és társadalmi kitörési pontjait. Még sohasem született a felvidéki magyarság és az általa lakott tér társadalmi-gazdasági környezetéről ilyen mélységekbe menő monográfia, állítja Lelkes Gábor, az egyik szerző, aki a dél-szlovákiai falvak és városok gazdasági és szociális fejlesztésével foglalkozik a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársaként. A kötet szlovák nyelvű változatának megjelenése előre láthatóan nyárra várható.

KategóriaCikk