Egy fontos politikatörténeti könyvről – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Egy fontos politikatörténeti könyvről

Egy fontos politikatörténeti könyvről

Dunaszerdahely – Simon Attila Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között című könyvét, amely a Fórum Kisebbségkutató Intézet Nostra Tempora sorozata 15. opusaként jelent meg a közelmúltban, április 2-án, csütörtökön este Vajda Barnabás ajánlotta az olvasók figyelmébe a Budapest Kávézóban.
A komáromi Selye János Egyetem oktatója hangulati fölvezetésében hangsúlyozta, hogy a szerző az egyik legkompetensebb szakember az adott témában, egy új szakmai generáció szemszögéből néz a tárgykörre, egyben történelmi-tudományi problematikát lát benne. Egyértelműen kimondja: Csehszlovákiában a határ menti területeken a két világháború közti időszakban végrehajtott földreform címén nemzetbeolvasztási programot folytattak a hatalmi erők. Vajda szerint Somin Attila értékel, ítéletet mond, de végig tárgyszerűen beszél, és nem az indulat viszi őt előre kutatásaiban. Levéltári forrásokra támaszkodik. Meggyőződésem, hogy a könyvet sokan fogják sokan fogják idézni. Jó volna szlovák és cseh nyelvre is lefordítani. S talán a német történészkollégák figyelmét sem kerüli el – így Vajda Barnabás.
Simon Attila tudományos munkája Csehszlovákia történelmének ezeddig homályos pontjaira és nehezen megválaszolható problémáira adja meg a választ. Minden sorában tette érhető a szerző azon szándéka, hogy szakmai társait további vizsgálatokra, az érdeklődő olvasót pedig a kérdésről való felelős és hangos gondolkodásra ösztönözze. Erről tanúskodnak egyébként a neves szlovákiai magyar történész, tanszékvezető egyetemi oktató szavai is, melyeket lapunk munkatársának mondott el a dunaszerdahelyi könyvbemutató után: Az első köztársaság eseményei, így a kolonizáció emléke jórészt kiveszett már az itt élő lakosság kollektív emlékezetéből. Az 1920-as években létrehozott telepes községek máig megtalálhatók, s nemritkán az egykori telepesek utódai lakják, ám a körülöttük élő magyar lakosság alig tud róluk valamit. Könyvem az ő történetüket is őrzi. Monográfiámban egyébként azt a folyamatot kívántam feltárni, amely során a korabeli cseh és szlovák politika nemzetpolitikai törekvései szolgálatába állította a földreformot, s a telepítések által megpróbálta Dél-Szlovákia akkor még homogén magyar nyelvterületét megbontani. Tudományos szempontból szükség és igény van arra, hogy a szociológusok, az etnológusok és más tudományágak képviselői a maguk tudása és kutatási tapasztalata alapján tovább mélyítsék a már meglévő ismereteiket az adott témában.
A könyv mellékletében megtalálható a szlovákiai kolóniák 1926. évi jegyzéke, illetve a kötetben szereplő fontosabb személyiségek rövid életrajza.

KategóriaCikk