Egy százalék a civil szervezeteknek – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Egy százalék a civil szervezeteknek

Egy százalék a civil szervezeteknek

Az idén első alkalommal dönt-hetünk arról, hogy adónk egy százalékát melyik civil szervezet vagy társulás támogatására ajánljuk fel. A pénztelenség az élet minden területén érezhető, de az ún. harmadik szektor esetében ez még hatványozottabban érvényes.

Ha úgy döntünk, hogy adónk egy százalékát a civil szervezeteknek ajánljuk fel, akkor a napokban közzétett adatok szerint mintegy 4024 társulás közül választhatunk. Ezek tevékenysége elsősorban a szellemi értékek védelme és fejlesztése, az emberi jogok védelme, környezetvédelem, az egészséges életmód értékeinek védelme és népsze-rűsítése, a fiatalok és mozgássérültek sportéletének támogatása, a szociális gondoskodás, valamint a természeti és kulturális értékek őrzése és óvása.
A civil szervezeteknek és társulásoknak január végéig volt arra lehetőségük, hogy a megszabott feltételek alapján felkerüljenek a Jegyzői Kamara listájára. A kamara jelenleg az országos lista véglegesítésén dolgozik és legkésőbb február 15-ig azt nyil-vánosságra hozza és eljuttatja minden területileg illetékes adóhivatalhoz, valamint a www.rozhodni.sk honlapon is bőséges tájékoztatást találhatunk. A civil szervezeteket tömörítő társulások várhatóan a lista közzététele után indítják kampányukat, melynek során részletei-ben is megismerkedhetünk tevékeny-ségükkel, céljaikkal.
Az alkalmazottaknak április 30-ig, a kisiparosoknak és az átalányadót fizető szabadfoglalkozásúaknak pedig április 17-ig kell jelezniük az adóhivatalban, hogy melyik civil szervezetet, társulást kívánják támogatni.

KategóriaCikk