Együtt a kistérségekért – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Együtt a kistérségekért

Együtt a kistérségekért

Nemzetközi konferencia a Kárpátok Eurorégió országai közti együttműködésről

KASSA
A Fórum Intézet és a CELODIN, azaz a Helyi Fejlesztések Közép-európai Információs Hálózata ma nemzetközi konferenciát rendez Kassán a kistérségi fejlesztés helyzetéről Közép-Európában, Múlt – Jelen – Jövő címmel.
Az öt országban működő CELODIN-program információk továbbításával és képzés biztosításával kívánja segíteni a civil szervezeteket, vállalkozókat és önkormányzato-kat, Segítségével a szervezetek hatékonyabban kiaknázhatják lehetőségeiket, és együttműködésükkel elősegíthetik a helyi, regionális, valamint országos szintű társa-dalmi-gazdasági fejlődést, ezzel teremtve meg az uniós csatlakozás feltételeit. A szlovákiai központ információs adatbázist működtet, céljai között szerepel a szakértői hálózat kialakítása, a pályázatfigyelés, havi hírlevél kiadása, valamint szemináriumok szervezése. Ezenfelül segítséget nyújtanak pályázatok megírásában – abban, hogy a jó ötletekből jó tervezetek születhessenek. A mai konferencián szó esik a Kárpátok Eurorégió országai közti együttműködésről. Dittel Laura igazgatónő ismerteti a Kár-pátokért Alapítvány tevékenységét, Kassát mint régióközpontot Múdra Rozália kerü-leti elöljáró-helyettes, a visegrádi régiót pedig Urban Rusnák mutatja be. A tervek szerint a közeljövőben az intézet a kassai Novitech cég technikai hátterét felhasznál-va internetes távoktatásba kezd. Tóth Károly, a Fórum Intézet igazgatója lapunknak elmondta, hogy a CELODIN akadémia egyetemi szintű oktatást biztosít az érdeklő-dőknek, és várhatóan januárban indul. Ismertetik az úgynevezett Térkép-program pályázati feltételeit is, melynek keretében tíz kistérség internetes honlapját ingyen készítík el.
A konferencia címében a múlt azt az időszakot jelenti, amikor a CELODIN Kárpát-medencei adatbázisként működött, Románia, Magyarország és hazánk magyarlakta vidékeinek részvételével. A jelen a visegrádi négyekre vonatkozik, az adatbázis mára Csehországgal és Lengyelországgal egészült ki, szlovák részről is nagy érdeklődés mutatkozik a program iránt. A jövő pedig az új információs technológiák jegyében induló internetes akadémiát jelenti. A kassai konferenciára hozzávetőlegesen nyolc-van résztvevőt várnak a szervezők, bővebb tájékoztatást a www.celodin.org, illetve a www.foruminst.sk internetes címen kaphatnak az érdeklődők.

KategóriaCikk