Elhunyt Zalabai Zsigmond – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Elhunyt Zalabai Zsigmond

Elhunyt Zalabai Zsigmond

Karácsony második napján, ötvenöt éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Zalabai Zsigmond irodalomkritikus, közíró, egyetemi oktató. Ipolypásztón született, 1972-ben szerzett magyar–angol szakos tanári oklevelet a pozsonyi Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Irodalmi és szerkesztői munkásságát az Irodalmi Szemlében kezdte, majd a Madách Könyvkiadó hazai magyar irodalmi részlegének vezető szerkesztője lett. Az ő nevéhez fűződik a hazai magyar társadalomtudományi résztanulmányokat és műveket ösztönző Új Mindenes Gyűjtemény, valamint a szülőföld ismeretét szorgalmazó, A Csallóköztől a Bodrogközig című kötet megjelentetése. Az elmúlt években a pozsonyi egyetem magyar tanszékén oktatott. Kimagasló szakmai felkészültsége, páratlan munkabírása, sokoldalú érdeklődése, nem utolsó sorban pedig a szülőfalujához való ragaszkodása révén tiszteletet parancsoló életművet hagyott maga után. Figyelmet keltő esszéit és irodalomkritikai tanulmányait A vers túloldalán és a Mérlegpróba című kötetében adta közre. Az egyetemes magyar irodalomtudományt gazdagította nagy szakmai elismerést kiváltó, Tűnődés a trópusokon című költészetelméleti munkája. A magyar szociográfiai irodalom értékeit pedig a Mindenekről számot adok és a Hazahív a harangszó című ipolypásztói falurajzával gyarapította. Válogatott írásai A látók titka címmel 1998-ban jelentek meg. Közíróként és kritikusként lapunk állandó munkatársa volt. A hetvenes években az Új Szó hasábjain adta közre nagy visszhangot kiváltó kritikáit, amelyekben az esztétikai szempontok érvényesítését sürgette az ideológiai szempontokkal szemben. Lakhelyén, Somorján az ő ötletéből született meg a Bibliotheca Hungarica, amely ma a Fórum Intézet önálló részlegeként az egyetemes magyarság jelentős szellemi műhelyei közé tartozik. Tizennégy esztendeje ezekben a napokban Erdélyben járt, ahova társaival a felvidéki magyarok ajándékcsomagjait vitte. A romániai forradalom ténye és saját szemmel tapasztalt valósága olyan nyomot hagyott benne és lelki világában, amelytől haláláig nem tudott szabadulni.

KategóriaCikk