Eltemették Tóth Károlyt – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Eltemették Tóth Károlyt

Eltemették Tóth Károlyt

A somorjai temetőben ma eltemették Tóth Károlyt, a Fórum Intézet igazgatóját, akit súlyos betegség után 57 évesen ért a halál.

A temetés a római katolikus szertartás liturgiája szerint történt. A szertartás elején Gál Tamás szavalata és Öllös Lászlónak, a Fórum elnökének búcsúbeszéde hangzott el. Ezután Myjavec Pál atya, somorjai plébános celebrálta a temetési szertartást Domsitz Mária kántor, hitoktató segédletével.

A sírnál Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója, Tóth Károly egykori egyetemi társa mondott búcsúbeszédet, és fejezte ki részvétét a barátok, pályatársak nevében Tóth Károly özvegyének, Nórának és Ádám fiának.

A családtagok, munkatársak, barátok mellett a szlovákiai magyar és a magyarországi közélet számos jeles személyisége jelen volt, köztük Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet, Duray Miklós, akivel Tóth Károly a kommunista diktatúra idején a jogvédő bizottságban együttműködött, Pathó Marianna, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának képviseletében, az FMK, MPP számos alapító tagja, az MKP és a Most-Híd politikusai, Somorja város elöljárói, civil szervezetek, tudományos és közösségi intézmények képviselői.

Tóth Károly a somorjai temető gesztenyefáinak árnyékában alussza örök álmát.

KategóriaHír/Infomáció