Érdekes olvasmányok a Fórumban – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Érdekes olvasmányok a Fórumban

Érdekes olvasmányok a Fórumban

Somorja – Lelkes Gábor geográfus Területi különbségek a dél-szlovákiai vállalkozói térben című tanulmánya vezeti be a negyedévenként megjelenő Fórum tudományos folyóirat legfrissebb, idei harmadik számát.
A szerző célja, hogy tájainkra vonatkozólag bemutassa a vállalkozói aktivitások szerkezeti sajátosságának három elemét – a jogi személyiségű gazdasági szerkezeteket, az egyéni vállalkozásokat és a külföldi tőkebefektetéseket – , továbbá, hogy felhívja a figyelmet a vállalkozói aktivitásokban tapasztalható jelentős dél-szlovákiai regionális, illetve országos különbségekre. Az uniós csatlakozás óta eltelt három év után a magyar kisebbség által lakott dél-szlovákiai régiók többségének gazdasági mutatói még mindig jóval kedvezőtlenebbek az ország többi régiójának hasonló mutatóitól (ez alól mindössze Dunaszerdahely és közvetlen régiója kivétel). A régión belül a többségében magyarlakta tér az infrastruktúra, különösen a közlekedési hálózat elmaradottságából adódó elzártsága következtében többé-kevésbé a külföldi tőke érdeklődési körén kívülre került – állapítja meg dolgozatában a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa.
Gaucsík István a szlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom 1918-1938-as időszakát vizsgálja a hálózatépítés és a központszervezés tükrében. A további szerzők közül Marián Gajdoš az ukrán nemzetiségi oktatás szlovákiai kialakulásáról és problémáiról értekezik; Kozmács István az oroszországi kis finnugor népek mai nyelvi helyzetét méri föl; Stanislav Konečný a szlovákiai ruszin és ukrán kisebbség második világháború utáni fejlődésének kulturális vonatkozásait elemzi; Sztereotípiák és előítéletek nyomában: a magyarországi németség 1945-ben a címe Háhn Judit tanulmányának; Traser Julianna Sára jogász dolgozata a bevándorláspolitika és az EU tárgykörébe kalauzolja el az olvasót. A folyóirat záró részében a prágai tavasz és a normalizáció első éveinek szlovákiai magyar vonatkozású dokumentumaiból készült válogatás található. A teljes anyag a Fórum Kisebbségkutató Intézet kiadásában kötetben is megjelenik a közeljövőben. Összeállítója Popély Árpád történész.

KategóriaCikk