Etnológiai Központ – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Etnológiai Központ

Etnológiai Központ

Az Etnológiai Központ a Fórum Kisebbségkutató Intézet 1997. október 1-jén, Komáromban létrehozott néprajzi kutatóközpontja. Nevében az etnológia szó európai etnologiaként értendő. A néprajztudomány hagyományos kutatási területeinek vizsgálata mellett nagy súlyt helyez az interetnikus kapcsolatok kutatására éppúgy, mint a változásvizsgálatokra, valamint a szakrális néprajzra. Helyben olvasható néprajzi-honismereti szakkönyvtárat, néprajzi adattárat, valamint több speciális gyűjteményt, adatbázist gondoz és fejleszt.
Jelentős és a Kárpát-medencében úttörő kezdeményezésnek számít a Szakrális Kisemlék Archívuma, amelynek célja a Dél-Szlovákia területén található szakrális kisemlékeknek a teljesség igényével történő dokumentálása. Ez ideig több mint kétezer olyan objektumot tart nyilván, amelyről adatlap készült. Ugyancsak jelentős a kiválasztott dél-szlovákiai temetők komplex dokumentációja. Mintegy másfél tucatnyi temető teljes dokumentációja készült el.
Az Etnológiai Központ kutatási eredményeinek közzététele céljából nemzetközi tudományos konferenciákat szervez, és publikációs tevékenységet fejt ki. Évkönyve, az Acta Ethnologica Danubiana 2000 óta jelenik meg. Lokális és regionális monográfiák című sorozatában a szlovákiai magyar tájakra, településekre vonatkozó monografikus igényű kutatási eredményeket ad közre. Notitia historico-ethnoligica című sorozatában az összehasonlító és történeti néprajz, folklorisztika tárgykörébe tartozó kismonográfiákat, tanulmánygyűjteményeket közöl, míg Interethnica című sorozata a szlovákiai nemzetiségek (magyarok, németek, ukránok, románok stb.) néprajzi problémáinak a bemutatására vállalkozik (utóbbinak a keretében a magyarokon kívül szlovák és német nyelven is jelentek meg kötetek). Az Etnológiai Központ műhelyében, L. Juhász Ilona munkájának eredményeként készül a szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia, amelynek egyes kötetei a somorjai Bibliotheca Hungarica sorozata, a Miscellanea Bibliothecae Hungaricae keretében látnak napvilágot.

KategóriaCikk