Fontos kiadvány a telepesekről – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Fontos kiadvány a telepesekről

Fontos kiadvány a telepesekről

Dunaszerdahely – Simon Attila Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között című könyvét április 2-án, csütörtökön este Vajda Barnabás ajánlotta az olvasók figyelmébe a Budapest Kávézóban. A kiadvány a Fórum Kisebbségkutató Intézet Nostra Tempora sorozatában jelent meg. A komáromi Selye János Egyetem oktatója hangsúlyozta, hogy a szerző az új szakmai generáció szemszögéből, nem érzelmi alapon tekint a tárgykörre, amelyben történelmi-tudományi problematikát lát. Egyértelműen kimondja: Csehszlovákiában a határ menti területeken a két világháború közti időszakban végrehajtott földreform címén nemzetbeolvasztási programot folytattak a hatalmi erők. Vajda szerint Simon Attila értékel, ítéletet mond, de végig tárgyszerűen beszél, és nem az indulat viszi őt előre kutatásaiban. Levéltári forrásokra támaszkodik. Meggyőződésem, hogy a könyvet sokan fogják idézni. Jó volna szlovák és cseh nyelvre is lefordítani. S talán a német történészkollégák figyelmét sem kerüli el – így Vajda Barnabás.
Simon Attila tudományos munkája Csehszlovákia történelmének ez ideig homályos pontjaira és nehezen megválaszolható problémáira adja meg a választ. – Az első köztársaság eseményei, így a kolonizáció emléke jórészt kiveszett már az itt élő lakosság kollektív emlékezetéből. Az 1920-as években létrehozott telepes községek máig megtalálhatók, s nemritkán az egykori telepesek utódai lakják, ám a körülöttük élő magyar lakosság alig tud róluk valamit. Könyvem az ő történetüket is őrzi. – nyilatkozta lapunknak a bemutató után. A könyv mellékletében megtalálható a szlovákiai kolóniák 1926. évi jegyzéke, illetve a kötetben szereplő fontosabb személyiségek rövid életrajza.

KategóriaCikk