Fórum Kisebbségkutató Intézet – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Fórum Kisebbségkutató Intézet

www.foruminst.sk

A honlap célja, küldetése
A honlap elsődleges célja, hogy tájékoztasson a Fórum kisebbségkutató Intézetről, kutatásai eredményeiről és tevékenységéről.
A Fórum Intézet idén ünnepli megalakulásának és fennállásának 10. évfordulóját. 1996-ban alapította a Fórum Alapítvány és a Katedra Alapítvány. Célja, hogy megfelelő intézményi keretet biztosítson a társadalomkutatásokhoz, a szlovákiai magyarok és más kisebbségek kutatásához Szlovákiában.
A Fórum Intézet oldala nem csupán a szervezet arculatát hivatott szolgálni, hanem a társadalomkutatások és digitális tartalmak adatbázisaként is szolgál.
A honlap rövid leírása
Az intézet célja és küldetése a nemzeti és egyéb kisebbségek kutatása, írott és íratlan kulturális emlékeinek megőrzése és dokumentálása Szlovákia nemzetiségileg vegyesen lakott területein. Az egyes kisebbségi szakmai szervezetekkel, múzeumokkal, társadalmi és kulturális intézményekkkel együttműködve próbálja összesíteni és rendszerezni azt az ismeretanyagot, amely objektív és hű képét adja a Szlovákiában élő őshonos és bevándorolt kisebbségeknek.
Az internet és az internetes adatbázisok nagymértékű térhódítását figyelve a Fórum Kisebbségkutató Intézet korán felismerte, hogy az összegyűjtött adadtokat nem elég csak archiválni és írott formában közzétenni, nagy hangsúlyt kell fektetni az információ és ismeretanyag interneten való közzétételére is.
Az Intézet honlapja függőlegesen három oszlopban van rendezve. Központi helyét az aktualitások foglalják el, melyek egyrészt a szlovákiai magyar szervezetek napi frissítésű eseményeiről nyújtanak pontos információkat (az esemény címe, típusa, helyszíne, szervezője stb.), másrészt pedig a Fórum Intézetben zajló eseményekről tudósítanak. El kell, hogy mondjuk, az Intézet mára a szlovákiai magyarság társadalmi életének egyik meghatározó elemévé vált, ezért is érdekes végigböngészni az intézmény által megvalósított aktivitások leírását, hiszen naprakészen tudósít a kulturális, társadalmi, és irodalmi életben zajló rendezvényekről, vitákról és aktuális kérdésekről. A honlapon az Intézet legfrisebb publikációi is megtalálhatók. Ezek szintén linkelt címszavak, melyekre ha rákattintunk az adott publikációról részletes tájékoztatót olvashatunk, s egyben pdf fájlként le is tölthetjük, illetve megrendelhetjük.
A főoldal bal oldali menüjében az Intézet kutatásainak célterületeiként böngészhetjük át az éppen aktuális és archivált projektumokat, publikációkat, kutatási leírásokat.
A jobb oldali menünézet magáról az Intézetről informál. Innen érhetők el nyilvános adatbázisai, s nem utolsósorban magáról a Fórum Intézetről is itt nyerhetünk bővebb információkat.
Tartalom, adatok, fontos információk
Bal oldali menüsor:
Magyarságkutatás – 18, magyarságkutatásnak szentelt projektum leírását, eredményeit és letölthető támogató dokumentumokat talál itt az olvasó. A feldolgozások között további bibliográfiák érhetők el. A különböző témakörökhöz kapcsolódó bibliográfiák tartalmázzák többek között a Csallóközről szóló irodalom, Gyönyör József munkáinak, Szalatnai Rezső hagyatékának, Vajkai Miklós és Zalabai Zsigmond bibliográfiáját.
Etnológiai kutatások – tartalmazza a komáromi székhelyű Etnológiai Központ projektumainak leírását és gyújteményeinek adatbázisait.
Gyűjtemények
1, Bibliográfiák
Az 1918-tól (Cseh)Szlovákia területén megjelent kisebbségi, vagy kisebbségi tárgyú kiadványok gyűjteménye. A kereshető internetes adatbázis tartalmazza a Bibliotheca Hungarica és a Bibliotheca Interethnica törzsállományát.
2, Képeslaparchívum
A képeslaparchívum hasonlóan a fotóarchívumhoz, kereshető formában, többségében a Bibliotheca Hungarica könyv-és levéltárában is megtalálható képeslapokat tartalmazza (kb. 2000 képeslap).
3, Fotóarchívum
A fotóarchívum feltöltése folyamatosan zajlik, jelenleg az interneten kereshető adatbázisban mintegy 8000, leírást is tartalmazó fotó található, többségük újabb kori, az FKI tevékenységét dokumentáló digitális fotóarchívum.
4, Folyóiratok és lapok
A nemzeti kisebbségi folyóiratok és lapok felméréséből összeállított adatbázis.
5, Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)
A budapesti Országos Széchenyi Könyvtár megbízásából a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet működteti a Magyar Elektronikus Könyvtár szlovákiai részét, amely gyűjti és az interneten szolgáltatja a magyar tudomány, oktatás és kultúra írott dokumentumait elektronikus formában.
6, Publikációk
A Fórum Kisebbségkutató Intézet eddig megjelent összes publikációja teljes terjedelemben.
7, Egyéb gyűjtemények
CD-Rom, hangzóanyagok, videodokumentumok, katalógusok és műsorfüzetek, gyűjteménye. Jelenleg az interneten csak a gyűjteményeket tartalmazó listák találhatók.
A jobb oldali menüsorban főként az adatbázisok kaptak teret. Megtalálható itt a Dél-Szlovákiában működő szervezetek és intézmények bővített kereséssel ellátott adattára, a szlovákiai magyar iskolák adatbázisa és egy pályázatfigyelő is.
Miért érdekes?
Az ismeretetett tartalmon keresztül is jól látható a Fórum Kisebbségkutató Intézet szerteágazó tevékenysége, amely csak úgy tud lépést tartani a fejlődéssel és kutatási trendekkel, ha az informatika és technika újabb és újabb vívmányait is alkalmazni tudja a munkája során. ezért fontos a dokumentálás során az összegyűjtött ismeretanyagok digitalizálása, ezek adatbázisban való tárolása, a különöző digitális tartalmak csoportosítása és az egyes adathalmazok közötti kapcsolatrendszerek kialakítása. Mindezen rendszerek azt az egyszerű célt szolgálják, hogy a laikus, számítástechnikához nem értő emberek is, helytől és időtől függetlenül, könnyen hozzáférjenek, akíván ismeretanyaghoz.

KategóriaCikk