Hagyaték és CD-ROM – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Hagyaték és CD-ROM

Hagyaték és CD-ROM

Beszélgetés Végh Lászlóval, a somorjai Fórum Intézet részeként működő Bibliotheca Hungarica igazgatójával Zalabai Zsigmondról és irodalmi hagyatékáról

-Hogyan ismerkedett meg Végh László Zalabai Zsigmonddal?
-Az egyetemi években ismerkedtünk meg, évfolyamtársak voltunk. 1967-től tanultunk együtt az egyetemen, akkor indult a barátság. Nem egy szakra jártunk, de a kollégiumban együtt laktunk, ha nem is egy szobában. Nagyon összetartó kis magyar közösség verődött össze. Együtt jártunk a József Attila klubba, meg máshová. Rengeteg közös élményünk van, és életünk számos ponton kapcsolódott össze. Mindketten megnősültünk, mi is, ők is Somorján kaptak lakást. Egyikünk sem idevalósi, somorjai, faluról költöztünk ebbe a kisvárosba. Aztán itt sokszor találkoztunk a Csemadokban, és másutt is együttműködtünk. 1989 után nagy tervekkel láttunk neki a munkának, lázas szervezkedésbe fogtunk. A Bibliotheca Hungarica kiötlője, megálmodója is éppen Zalabai Zsigmond volt. Az ő ötlete volt, hogy alakuljon meg Szlovákiában egy magyar könyvtár, amely összegyűjti, feldolgozza, rendszerezi, figyelemmel kíséri a szlovákiai magyar írásbeliséget. Szóval ő volt az ötletgazda, a Bibliotheca Hungarica kitalálója. Sajnos immár öt éve eltávozott közülünk. A somorjai városi könyvtárat 2006 decemberében róla neveztük el, azóta Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár a neve. Írásos hagyatékát, kéziratait a család a könyvtárnak adta, feldolgozásra. Zalabai Zsigmond január végén lenne 60 éves, mi ebből az alkalomból nem tervezünk konferenciát, csak egy kis megemlékezést. Viszont van a hagyatéknak egy olyan része, amellyel már hónapok óta foglalkozunk, most dolgozzuk fel, és elég jól állunk a munkával. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben széles körben is hozzáférhetővé válik. Miről is van szó? Zalabai Zsigmond élete utolsó éveiben egy nagy kötet versgyűjtemény megalkotásán dolgozott. Ez a felvidéki verses utazás. Ebbe csak gyűltek, gyűltek az anyagok…

-Hasonló munka, mint a Verses magyar Bohémia, csak sokkal terjedelmesebb.
-A Verses magyar Bohémia mintájára Zalabai összegyűjtötte a magyar költészetben fellelhető összes felvidéki helyszínt, történést, eseményt, kötődő pontot, a kezdetektől a jelenkorig, napjaink költészetéig. Évekig dolgozott a kéziraton, gyűjtötte az anyagot, amely fénymásolatban, kéziratban több nagy dobozt tölt meg. Sokkal nagyobb anyagról van szó, mint a Verses magyar Bohémia.

-Pedig az is elég vaskos.
-Ez még sokkal vaskosabb lett volna, ha könyvben jelenik meg. Mi ezért is élünk a számítógép adta lehetőségekkel, hiszen CD-ROM formában kívánjuk közkinccsé tenni. Ennek az előkészítése már előrehaladott, a versek túlnyomó részét számítógépbe vittük,a kötet szerkesztésén, teljes digitalizálásán dolgozunk éppen. Összehasonlítva a Verses magyar Bohémia című kötettel, azt mondhatjuk el, hogy a Bohémia verseihez Zalabai jegyzeteket, magyarázó, eligazító szövegeket írt, csatolt. Mindezt a felvidéki verses utazás vonatkozásában teljes egészében már nem végezte el, csak töredékesen. Nem volt rá ideje. A hátrahagyott jegyzetapparátust ki kell még egészíteni, írők, költők életrajzaival is. Így jelenne majd meg, mint említettem, még ebben az évben CD-ROM-on. Nagyon hasznos dolog lesz.

-Főképp a pedagógusok használhatják majd, de nem csak ők.
-Igen, például valaki honismeretet tanul, és mondjuk gömöri illetőségű, begépeli a keresőbe példának okáért Tornaalját, s egy csomó tornaljai vonatkozású magyar vers jelenik meg a képernyőn. Ugyanezt bármely felvidéki helységgel meg lehet tenni. Kiderül, hogy ki, mikor és mit írt az adott helységről, vagy a hozzá fűződő eseményről, stb.

-Egyébként neki volt a szíve vágya, hogy a felvidéki magyar oktatás tananyagába bekerüljön egy helyismereti tantárgy is, tehát a gyermek ennek révén többet tudjon meg szűkebb hazájáról, annak történelméről, művelődéstörténetéről, irodalmáról,a szlovákiai magyarok történeméről általában.
-Ez valamiképpen folytatása annak a munkának, amelyet Zalabai már korábban elkezdett. Gondolok én itt a Csallóköztől Bodrogközig című összeállításra. Tulajdonképpen ezt a munkát folytatta versben. Tehát aki majd az említett CD-ROM-ot használja, nem kell könyvtári könyvet átlapoznia, ha egy verset meg akar találni, mondjuk egy ma már nehezen hozzáférhető, ismeretlen verset, amely ki tudja, milyen verses tárban vagy könyvben rejtőzködik,amelyhez egy átlagolvasó-főleg köynvtár híján-nehezen fér hozzá.

-Ő ide, a Bibliotheca Hungaricába nagyon sokszor betért, egyrészt a könyvek, kutatásai végett, másrészt téged keresett fel gyakorta. Gondolom, hogy a 60. születésnapján gyújtotok majd az emlékére egy gyertyát.
-Mindenképpen, és egy kis megemlékezés biztosan lesz. Sajnálom, hogy nem láthatja a Fórum Intézetet és benne a Bibliotheca Hungarica mai állapotát, biztosan örülne neki. Igaz, az épület első bővítését még megélhette, láthatta, élvezhette, de azt már nem, hogyan épült fel a könyvtár, hogyan újult meg itt minden. Akkor még, az ő életében, nagy helyhiánnyal küszködtünk. A várostól, a könyvtártól béreltünk egy kis helységet. Nem volt itt egyetlen polc sem, innen-onnan szereztünk berendezést. Most egész más körülmények között folyik a munka, bővült a gyűjtemény, mindent feldolgozunk, rendszerezünk. Zalabai egy kis kézikönyvtárat álmodott meg, mi továbbléptünk. Most, amikor már végre ő is élvezhetné azt, amit megálmodott, hogy kutatásaihoz mindent egy helyen megtalál, sajnos már nincsen közöttünk.

KategóriaCikk