Helyzetkép a hazai magyar felsőoktatásról – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Helyzetkép a hazai magyar felsőoktatásról

Helyzetkép a hazai magyar felsőoktatásról

A Fórum Szemle a Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányi Karának műhelyébe nyújt betekintést

Az anyanyelvi oktatással, a szlovákiai magyar felsőoktatással foglalkozik a Fórum Társadalomtudományi Szemle legutóbbi száma, valamint irodalom- és nyelvtudománnyal foglalkozó jeles hazai magyar szakemberek tanulmányait adja közre.

Folytonosság és megújulás címmel készített beszélgetést Fazekas József, a lap főszerkesztője László Béla professzorral, a nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányi Karának dékánjával, aki a felsőfokú anyanyelvi oktatásról, valamint a nyitrai pedagógusképzés múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszél.

A folyóiratban megjelent tanulmányok egyik közös nevezője, hogy szerzőik a nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányi Karának oktatói. László Béla Kisebbségi lét és művelődés című tanulmányában nem csupán a szlovákiai magyarság lélekszámának utóbbi évtizedben tapasztalt csökkenésével foglalkozik, hanem azzal is, milyen szerepet játszik/játszhat a művelődés a kisebbségi létben, miként válik modernizációs eszközzé. Sándor Anna a szlovákiai magyar nyelvjárásokról és kutatásukról nyújt helyzetképet, megállapítva egyebek mellett, hogy „a nyelvjárások visszaszorulása mindenképp veszteséget jelent az egész nyelvközösség számára”.

Bárczi Zsófia, akit nem csupán egyetemi oktatóként, hanem prózaíróként is ismerhetünk, Mécs László ötvenes-hatvanas évekbeli költészetét elemzi tanulmányában. „Mécs László pályafutásának második világháború utáni korszaka alig ismert, az ebben az időszakban keletkezett verseiből talán ha két tucatnyi jelent meg eddig nyomtatásban. Ezen a helyzeten változtathatna egy, a költő különféle hagyatékokból előkerült verseit közreadó gyűjtemény, amely lehetővé tenné egy árnyaltabb Mécs László-kép kialakítását” – véli.

A beszédészlelés fejlődése longitudinális vizsgálat tükrében – ez a témája Vačoné Kremmer Ildikó tanulmányának.

„Fiának a testét főzeti, sütteti” című írásában Polgár Anikó azt tárja az olvasók elé, miként jelenik meg a mitológiai Tereus megrázó története Ovidiusnál és Gyöngyö?sinél. Menyhárt József tanulmánya – „… mikor már mink olvadunk bele!” címmel – ismét a nyelvtudomány területére kalauzolja az olvasókat: a szerző Nyékvárkony községben kontaktusjelenségeket vizsgált.

Fordításelemzéssel van jelen a folyóiratban Benyovszky Krisztián: „Nehéz ezt megmagyarázni idegennek” címmel Ottlik Géza nagy hatású, Iskola a határon című regényének szlovák fordításához fűz észrevételeket.

Presinszky Károly írásából arra kaphatunk választ, hogyan vélekednek a nyelvről egy nyelvcserehelyzetben levő közösség tagjai. H. Nagy Péter a hazai kortárs irodalom berkeibe invitál: tanulmányában Juhász R. József performer, költő „nincs még sza?lámi!” című kötetének fogadtatását elemzi. Szabó Zsuzsanna tanulmánya révén arra derül fény hogyan vélekednek szlovákiai magyar pedagógusok a két?nyelvűségről.

KategóriaCikk