Identitásproblémák a 21. században – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Identitásproblémák a 21. században

Identitásproblémák a 21. században

Neves magyar és szlovák pszichiáterek, szociológusok és szociálpszichológusok adnak elő

Február 24-25-én nemzetközi konferenciát rendeznek a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézetben. Hunčík Pétert, a konferencia egyik szervezőjét kérdeztük.

Mi lesz a konferencia központi témája?

Az identitás problémaköre a 21. században egyre bonyolultabb lett. A szakemberek: pszichiáterek, szociológusok, szociálpszichológusok számára komoly kihívást jelent az egyén, a társadalom és az identitás fogalmainak vizsgálata. Az identitáskeresés egyben öntudatkeresés is, miközben az egyén identitása sokszor konfliktusba kerül különféle társadalmi szerepeivel, és ez komoly belső feszültségekhez vezethet.

Kik vesznek részt a somorjai rendezvényen?

Előadóként a legismertebb magyar és szlovák szakembereket hívtuk meg. Itt lesz a magyar pszichiátria két legismertebb képviselője, Tringer László és Buda Béla professzor és a szlovák pszichiátria vezető alakja, Ivan Žucha professzor is. Ők természetesen az elmegyógyász szemszögéből, tehát az egyén szempontjából vizsgálják meg ezt a kérdést.

Csepeli György, Örkény Antal, Sylvia Micháliková, Vladimír Krivý, valamint Schöpflin György pedig a szociálpszichológia szemüvegén keresztül keresik a választ az európai identitás szerkezetváltozásainak, ezen belül a Kárpát-medence identitásproblémáinak legújabb kérdéseire.

A konferencián olyan speciális kérdésekről is vita folyik majd, mint a női identitás változásai, a roma identitás kérdései, valamint az értelmiségiek alapállásainak problémái. Ezekkel a kérdésekkel Zora Bútorová, Michal Vašečka és Mészárosné Lampl Zsuzsanna foglalkozik majd előadásában.

Zártkörű szakmai rendezvényről van szó, vagy a laikus érdeklődőket is szívesen látják?

A konferencia két nyelven folyik majd: magyarul és szlovákul, szinkrontolmácsolással, és természetesen a legszélesebb nyilvánossághoz szól. Örülnénk, ha minél több fiatal, elsősorban diák, egyetemi hallgató venne részt a rendezvényen. Mindenkinek ígérhetjük, hogy izgalmas szellemi élményben lesz része.

A felsorolt témák első hallásra nagyon elvontnak tűnnek. Gondolják, hogy a hallgatóságot érdekelni fogja egy ilyen elméleti jellegű konferencia?

Korántsem kizárólagosan elméleti jellegű kérdésekről fogunk tárgyalni. Hiszen alig másfél hónapja volt Magyarországon népszavazás a kettős állampolgárság kérdéséről. Az eredményeket ismerjük. De azt nem tudjuk, hogy a szavazópolgárok milyen megfontolások alapján döntöttek úgy, ahogyan döntöttek. Csepeli György „Kettős állampolgárság kettős tükörben” című előadása ezt a kérdést fogja elemezni. Nagyon érdekes – és szintén gyakorlati jellegű – blokknak tűnik az a három előadás is, mely az európai nemzeti identitások változásait vizsgálja egy összehasonlító kutatás keretei között.

Nekünk, az Európai Unió új állampolgárainak tudnunk kell arról, hogy milyen változásokon ment keresztül az identitás szerkezete az elmúlt másfél évtized alatt. Azt gondolom, nem kell külön megindokolnom, hogy miért foglalkozunk kiemelten a nők, az értelmiségiek és a romák identitásának vizsgálatával. Mindhárom kategória komoly szerepet játszik alakuló társadalmainkban.

KategóriaCikk