Indul az őszi konferenciaszezon – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Indul az őszi konferenciaszezon

Indul az őszi konferenciaszezon

A Fórum Kisebbségkutató Intézet még nyolc tudományos tanácskozást rendez az év végéig

Milyen tudományos tanácskozásokat szervez a Fórum Kisebbségkutató Intézet az ősz folyamán?

Ebben az évben már hat szakmai konferenciát rendeztünk, és még további nyolcat tervezünk, más szervezetekkel együttműködve. Ezek közül az első (melyet az SZK Kulturális Minisztériumával és a Petit Press Kiadóval közösen szervezünk) A nemzetiségi sajtó és a nemzeti kisebbségi önkormányzati modellek Közép-Európában címmel holnap 14 órai kezdettel kerül megrendezésre Pozsonyban, a ružinovi művelődési ház konferenciatermében. Ezt követi szeptember 9-én a Fejezetek Somorja város történetéből c. történelmi konferencia, amely a Zsigmond király által adományozott városi kiváltságok elnyerésének 600. évfordulója alkalmából valósul meg Somorján, a Pro Urbe Alapítvánnyal együttműködve. Nagyon izgalmasnak ígérkezik az a háromnapos nemzetközi konferencia, amelyet Kevésbé használt nyelvek és többnyelvűség Európában címmel rendezünk október 7-9. között Somorján. Hat intézmény közös rendezésében valósul meg október 20-21-én Nyitrán és Somorján a Regionális dialektusok és kisebbségi nyelvhasználat c. szakmai konferencia, melynek intézetünk mellett fő szervezője a nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán működő Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék. Október 27-én társrendezői vagyunk az immár második Musaeum Hungaricumnak is, amely idén a szlovákiai magyarság tárgyi emlékeiről és ezek múzeumi dokumentációjáról fog szólni. Fontos eseménye lesz ennek az évnek az a kiállítással öszszekötött nemzetközi konferencia is, amely a határon túli magyar tudományos könyvkiadás elmúlt 15 évét vonja górcső alá.

Értelmiségi Találkozóra is sor kerül az ősz folyamán?

Hogyne, kettőre is. Az egyik a szlovákiai magyar kultúra helyzetéről, a másik pedig a regionális együttműködésről fog szólni. Az egyes rendezvények részletes programjairól bővebb információt a www.foruminst.sk honlapon találnak az érdeklődők.

A nemzetiségi sajtóról és a nemzeti kisebbségi önkormányzati modellekről szóló konferencia a II. Nemzetiségi Fesztivál része, azt is mondhatnánk, nyitórendezvénye. Mi indokolta ennek a két fontos problémakörnek a megvitatását éppen napjainkban?

Nálunk és több környező országban is élénk vita folyik ezekről a kérdésekről, amelyeket az EU-csatlakozás kapcsán új szempontok bevonásával most újra szeretnénk gondolni. Slezákné Kovács Edit az Új Szó jelenlegi helyzetéről és a napilap kisebbségi kultúrában betöltött szerepéről fog beszélni, Bojan Brezigar, az Olaszországban szlovén nyelven megjelenő Primorski Dnevnik főszerkesztője az olaszországi kisebbségi sajtó szerepéről, Juraj Horváth pedig a kisebbségi jogokról ad elő. Nagyon tartalmasnak ígérkezik a konferencia második része is, amely a kisebbségi önkormányzati modellek legújabb törekvéseivel foglalkozik majd. Dohányos Róbert, a szlovák kultuszminisztérium Nemzetiségi Főosztályának vezetője a szlovákiai kisebbségek jogállásáról és a kisebbségek finanszírozásáról szóló törvénytervezetek eddigi állásáról, politikai kilátásairól számol majd be. Ismeretes, hogy ezen a területen komoly előkészületek zajlottak az elmúlt években, ezeket szeretnénk szakmai szempontból számba venni. Ezt követi majd Ján Fúzik Az Országos Szlovák Önkormányzat helyzete és jogállása Magyarországon c. előadása. A magyarországi szlovák önkormányzat elnöke a tervezett módosításokról, illetve a kisebbségi önkormányzatok jogállásáról, munkájáról számol be. Fontosnak tartottuk tájékoztatni a szlovákiai szakmát és közvéleményt a Szerbia és Montenegróban, illetve Romániában zajló kisebbségi önkormányzati modellekről, elképzelésekről és realitásokról. Két előadás hangzik majd el ebben a tárgykörben, az egyiket Varga Attila, a Román Parlament képviselője tartja, a másikat pedig Varga László, Szabadka polgármesterének kabinetfőnöke.

KategóriaCikk