Információs központok a civil szféra érdekében – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Információs központok a civil szféra érdekében

Információs központok a civil szféra érdekében

Bár a rendszerváltás óta már több, mint tíz év telt el még mindig sok a tennivaló a társadalmi szervezetek működtetésében és munkájában. Alapvető hiányosságként jelenik meg, hogy a szervezetek (polgári társulások) nem kis hányada csak egy általában rövid időtartamú céllal (pénz megszerzése egy-egy rendezvényre pályázat vagy egyéb támogatás útján) alakul meg. Hosszú távú programot, pedig ez kellene, hogy a működés alapja legyen – sajnos csak kevés tűzött, tűz ki maga elé. Az okok eléggé nyilvánvalóak. A jobbára hagyományos (típusú) rendezvényeknek van kialakult hagyománya, vannak szervezői, s ha sikerül az anyagi forrásokat biztosítani az megvalósul, megvalósítható. A hosszú távú program rendszeres munkát, felelőséget igényel, s rengeteg időt, s ami nem mellékes állandó képzést, tanulást, a civil szervezetek életének megfigyelését, a kapcsolatok kialakítását és bővítését, egyfajta professzionális munkát. Ezért van az, hogy a hosszú távú programokra létrehozott szervezetek többségének ma már szerződéssel vagy főállásban fizetett alkalmazottjai vannak. Ebben már inkább csak azok találnak kifogásolni valókat (úgymond itt az önkéntesség alapján kell dolgozni), akik még úgy igazából nem ismerték meg a civil szféra mai helyzetét és szerepét. Nem látják azt sem, hogy ma már itt is a gazdasági szférával összehasonlítható konkurenciaharc alakult ki, amelyben csak a legrátermettebbek, legügyesebbek, s a folyamatos munkát kimutató szervezetek érhetnek el eredményeket.
Szlovákiai magyar vonalon a rendszerváltásig lényegében csak egy civil intézményrendszer, a Csemadok működött. Sajnos vagy nem sajnos, de tény, hogy a belső rugalmatlansága, beidegződései, hagyománya miatt országos szinten nem tudott az új igényeknek eleget tevő intézménnyé válni, s erre egyre kevesebb az esélye annak ellenére, hogy több alapszervezetének és járási választmányának kezdeményezései jó utakat mutattak arra, hogy mit és hogyan kellene csinálni.
A rendszerváltás után kialakult civil – társadalmi űrre éreztek jól rá a Fórum Intézet létrehozói, akik megalakulásukkor nem látványos, de jól megfogalmazott, határozott célokat tűztek ki maguk elé. Enne része a teljesen önállóan működő Információs Központok hálózata is, amelynek irodái jelenleg Pozsonyban, Galántán, Komáromban, Losoncon és Kassán működnek, s munkatársai révén szoros kapcsolatokat tart fenn úgy a hazai, mint a magyarországi civil szervezetekkel s egyéb intézetekkel. Igazgatója Nagy Myrtil, programigazgatója pedig Tuba Lajos.
Céljai között többek között ezt fogalmazták meg:
… programjai, központjai és szolgáltatásai révén elősegítse a civil szervezetek, illetve a kistérségek fejlődését.
Hozzájáruljon egy olyan dinamikusan fejlődő, az állami és az üzleti szektorral szorosan együttműködő nonprofit szféra kialakulásához Dél-Szlovákiában, amely a hazai kihívásoknak és az európai követelményeknek egyaránt megfelel.
Széleskörű szolgáltatásokat nyújtson a harmadik szektor, a társadalmi és kulturális szervezetek, az önkormányzatok, a kistérségi régiók és a kisvállalkozók számára….
Néhány az eddig megvalósított ill. jelenleg is futó programjai közül: A civil szervezetek és emberi erőforrások fejlesztése Dél-Szlovákiában (Az 1998-ban kezdődött program célja, hogy elősegítse a nonprofit szervezetek hatékony működését, megerősödését, új szervezetek létrejöttét, a különböző szektorok közötti együttműködést.)
Vidékfejlesztési Forrásközpontok Dél-Szlovákiában (Az 1997-ben kezdődött program célja, hogy segítséget nyújtson a kistérségeknek helyi fejlesztési tervek elkészítésében és megvalósításában, továbbá lehetséges hazai és külföldi partnerek felkutatásában.)
Szolgáltatásai keretében tájékoztatást nyújt a szlovákiai nonprofit szektorról, programokról és pályázati lehetőségekről – beleértve egy átfogó adatbázis kialakítását és frissítését a szlovákiai magyar civil szervezetekről. Szlovákiai résztvevője a CELODIN – Helyi Fejlesztések Közép-európai Információs Hálózatának – nemzetközi adatbázisnak, amely a térség, s benne a Szlovákiában megpályázható pénzforrásokról, információs anyagok ad tájékoztatást.
A proaktív tréningek a harmadik szektor hatékony működését segítik elő a konzultációk keretében pedig a szervezeti élet mindennapjaiban felmerülő problémák megoldásában – szervezési és működési problémák, gazdálkodási kérdések, pályázatírás és menedzselés, kapcsolatépítés kérdésében segít.
Az ún. Facilitáció keretében aktuális kérdéseket, konkrét problémák megoldását kereső találkozókat, vitafórumokat, kerek asztalokat és konferenciákat szervez ill. vezet és a találkozók vezetése.
Tevékenységéről, szolgáltatásairól WEB oldalán – http://www.foruminst.sk/ic_hu.html is részleteen lehet tájékozódni.

KategóriaCikk