Intő helyzetjelentés – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Intő helyzetjelentés

Intő helyzetjelentés

Dunaszerdahely-Múlt csütörtökön a Vámbéry Irodalmi Kávéházban is bemutatták a Magyarok Szlovákiában-Oktatásügy című kötetet, amely immár negyedik, monografikus darabja annak a Fórum Kisebbségkutató Intézet által kezdeményezett könyvsorozatnak, amely a magyar nemzeti közösség szlovákiai jelenlétét próbálja bemutatni a társadalmi lét egyes területein keresztül, a rendszerváltástól egészen napjainkig.
A jelen kötetet ismertető László Béla, a nyitrai egyetem dékánja és A. Szabó László oktatásügyi szakértő, a Katedra Társaság elnöke egyaránt leszögezték: a nemeztiségi oktatásügy helyzetének, szerepének, feladatának és elérhetőségének megismerése elképzelhetetlen a mai állapotok és körülmények genézisének felvillantása nélkül. A kötet tizenöt avatott szerzői munkatársa igyekszik áttekinthetővé tenni az iskolai és intézményen kívüli tevékenységek egyes területeit, az óvodáktól egészen a felsőoktatásig, jogszabályoktól az oktatásirányításig. A. Szabó szerint a kötet különleges jelentősége mégis maga a téma:-Mert az oktatásnak, s ezen belül a nemzetiségi oktatásnak is az egyik legfontosabb feladata, hogy hozzájáruljon a társadalmi kohézió növeléséhez, s ezáltal is biztosítsa minden egyes polgárnak a versenyképességet. Ezen túlmenőleg pedig az identitásteremtésnek és -megőrzésnek is leghatékonyabb eszköze, amely hosszú távon meghatározhatja egy nemzeti kisebbségnek a létét és mindennapjait. Ezért a helyzetjelentés, amely a köynv célja volt, úgymond mementó is. Arra figyelmezet, hogy jól kell sáfárkodnunk a megmaradás zálogával- mondta többek között a dunaszerdahelyi szakember, aki, mint ismeretes, múlt év nyaráig az oktatási tárca nemzetiségi főosztályának vezetője volt. Az esten nagyon tartalmas, hosszú vita bontakozott ki, főleg a jövő oktatási kihívásait és lehetőségeit illetően. S e rövid tudósításban sem hallgatható el, hogy a város sok száz pedagógusából szinte senki sem ült a hallgatóság soraiban!

KategóriaCikk