Izgalmas tanulmányok a kisebbségi kérdéskörből – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Izgalmas tanulmányok a kisebbségi kérdéskörből

Izgalmas tanulmányok a kisebbségi kérdéskörből

Gazdag tartalommal megjelent a Fórum Társadalomtudományi Szemle idei első száma

A negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat VI. évfolyamának 1. számát a főszerkesztő Öllős László mellett Török Tamás személyében új felelős szerkesztő jegyzi. A lap arcélét és jellegét illetően nem tapasztalható változás: a Fórum homlokterében továbbra is a kisebbségi-nemzetiségi kérdéskör történelmi, történeti, nyelvi, közéleti, szociológiai stb. kutatások részeredményei és folyamatos vizsgálata áll.

Lampl Zsuzsanna és Tóth Károly az ún. egyszázalékos törvény társadalmi hatását, annak magyarországi és szlovákiai hatékonyságát elemzi. Mateusz Gniazdowski a magyar–lengyel és a lengyel–szlovák kapcsolatok eddig nem vizsgált területére irányítja a figyelmet, tanulmányának címe: Lengyel háborús menekültek az első bécsi döntés után Magyarországhoz csatolt szlovákiai területeken. Folytatódik s egyben le is zárul Lanstyák István tanulmánya, a válogatott nyelvművelői csacskaságok tárháza, ez az élvezetes, jó érzékkel válogatott, tanulságos panoptikum; élménye vetekszik egy vasárnapi állatkerti látogatással. N. Császi Ildikó írásának tárgya a helynévkutatás, ezen belül a zoboralji helynévkincs változásai. Öt újabb tanulmánnyal folytatódik a Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezésében tavaly májusban Somorján tartott fiatal történészek és doktoranduszok konferenciája anyagának közlése, s egyben ez a folyóirat legterjedelmesebb tematikus egysége: a szlovák politikában a közigazgatási reform kapcsán kibontakozott 1925–27. évi vitáról (Naoki Kosaka), a két háború közti időszak Szlovák Nemzeti Pártjának nemzetiségi politikájáról (Jaroslava Rogužová), a politikai pártok jogi szabályozásáról az első Csehszlovák Köztársaság idejében (Ivana Svátková), a Tuka-per előzményeiről a szlovák és a cseh sajtóban (Veres Tímea), Tisza István nemzetiségi politikájáról (Vörös László).

Az első Csehszlovák Köztársaság és a kisebbségek – ez a vezérfonala a Dokumentumok rovatnak, mely ezúttal Fedinec Csilla megjelenés előtt álló kötetéből (Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944) kínál ízelítőt. A könyvszemlében Boros Ferenc a Kiss J. László szerkesztette Nemzeti identitás és külpolitika Közép- és Kelet-Európában című kötetet ismerteti, Lelkes Gábor a Kárpát-medence régiói könyvsorozat első darabját, a Horváth Gyula szerkesztette Székelyföld című kötetet, Varga Sándor pedig a Die Beneš-Dekrete címmel Bécsben kiadott tanulmánykötetet.

A folyóirat jelentős adalékkal búcsúzik Zalabai Zsigmondtól: Bereck Zsuzsa összeállításában közread egy negyedszáz oldal terjedelmű Zalabai-bibliográfiát, az eddigi legteljesebbet, ehhez csatoltan pedig a Zalabai-monográfus Filep Tamás Gusztáv esszéjét, mely címe és szándéka szerint (Utókor, identitás) nyilván Zalabait és életművét mint szellemi hagyatékot kívánta megragadni, ehelyett azonban egy Németh Zoltán-kritikával vitatkozik.

A Fórum Társadalomtudományi Szemle idei első száma több mint kétszáz oldalon színes és változatos szövegekkel okkal tart számot az olvasók érdeklődésére.

KategóriaCikk