Jelek a térben – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Jelek a térben

Jelek a térben

Az emberi kultúra sajátos megnyilvánulási formája az, amikor egy adott népcsoport által lakott (birtokolt, uralt) területet különféle szimbolikus jelekkel (nemzeti, vallási jelképekkel vagy csak névadással) ki-vagy körbejelölik. A jelenség kutatásának komoly nemzetközi és magyar eredményei vannak. A Fórum Kisebbségkutató Intézet etnológiai Központja és a Selye János Egyetem tanárképző Kara által október 27-én, Komáromban rendezett konferencia célja ezeknek az eredményeknek az ismertetése (kitekintéssel a szomszédos országok, népek kutatási eredményeire is), módszertani problémák felvetése, további feladatok kijelölése volt. A tanácskozáson a téma hazai, valamint magyarországi, erdélyi és vajdasági specialistái előadásaikban a szakrális kisemlékek és a különféle nemzeti jelképek problematikáját járták körbe. A rendezvényt az Állíttatott keresztínyi buzgóságbul című fényképkiállítás megnyitója zárta. A komáromi Limes Galériában látható tárlaton L. Juhász Ilona és Liszka József Szlovákia szakrális kisemlékeiről készült felvételei tekinthetőek meg, előreláthatólag 2007 januárjának végéig.

KategóriaCikk