Jönnek a pozsonyiak! – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Jönnek a pozsonyiak!

Jönnek a pozsonyiak!

Tudományos konferencia a kitelepülésről

Somorja – Időszerű és izgalmas témáról, a pozsonyiak Felső-Csallóközbe, illetve Rajkára és környékére való kitelepülésének következményeiről tartottak múlt szerdán tudományos konferenciát a Fórum Kisebbségkutató Intézetben.

Szlovákiai és magyarországi szociológusok, egyetemi oktatók tartottak előadásokat azokról a vizsgálódásaikról, amelyeket A magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén – Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) című program részeként végeztek el. A kutatásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatta.
Az előadások alapján kiderült, hogy a nagyvárosokból való kiköltözés több uniós országban tapasztalható. Erről részletesen Devan Jagodič, a trieszti Szlovén Kutató Intézet (Slori) munkatársa számolt be. Gabriel Zubriczký felmérései szerint Pozsony vonzáskörzete immár 108 felső-csallóközi, kis-kárpátoki és magyarországi települést érint, ahova a fővárosiak kiköltöznek, s ahonnan a legtöbbjük naponta ingázik a fővárosi munkahelyére. Lampl Zsuzsanna többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a pozsonyiak kiköltözése lényegesen megváltoztatja a felső-csallóközi települések nemzetiségi összetételét. Ezért ezt a tényt is vizsgálni kell a szlovákiai magyarok asszimilációjával és identitásuk alakulásával kapcsolatban.
A magyarországi előadók a Rajkára és környékére betelepült, jórészt szlovák nemzetiségű pozsonyiakkal kapcsolatos jogi és oktatásügyi kérdésekről számoltak be, amelyekkel egyelőre uniós és nemzeti rendelkezések sem foglalkoznak. Többek között azzal, hogy a Rajkán, Mosonmagyaróváron és a közeli helyeken letelepült szlovákok közül néhányan a gyermekeiket az ottani óvodákba és általános iskolákba iratják be. Ezekre a növendékekre azonban az intézmények nem kapnak fejkvótát, mivel a szüleik állandó lakhelyükként továbbra is Pozsonyt jelölik meg. Ez a helyzet tovább növeli az amúgy is anyagi gondokkal szembesülő helyi önkormányzatok kiadásait. Ezért hangsúlyozták az előadók, hogy kormányzati szerepvállalás nélkül az önkormányzatok nem tudják megfelelően kezelni ezt az újfajta mobilitást.

KategóriaCikk