Maďarský odkaz zo Stalinovho lágra – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Maďarský odkaz zo Stalinovho lágra

Maďarský odkaz zo Stalinovho lágra

Po vojne sa jednotlivé krajiny pokúšali čím skôr získať nazad svojich občanov zo zajatia – okrem Československa.

„Moja drahá! Ešte stále som od vás nedostal kartu, je mi ťažko, keď nemám o vás správy. Ja sa nemám nijak zvlášť zle, jediným mojím želaním je, aby som sa ešte raz v živote mohol vrátiť domov k tebe, drahá moja, a k tebe, milý môj synček! Spánombohom a dovidenia!“

Tieto riadky napísal maďarský vojak Péter Köteles svojej manželke do Turnianskej Novej Vsi v lete roku 1944. V tom čase bol ešte na východnom fronte, o čosi neskôr padol do sovietskeho zajatia, kde potom v pracovnom tábore na Ukrajine zomrel.

Tí, čo sa vrátili, väčšinou o tom, čo sa s nimi dialo, mlčia. O sovietskych lágroch sa nepatrilo hovoriť. Vraveli len: bola tam zima a boli sme hladní. Nič viac. Peklo sa slovami obsiahnuť nedá.

Preto sa Vyrozprávaná história (Oral history), projekt šamorínskeho Fórumu, inštitútu pre výskum menšín, usiluje zaplniť tieto biele miesta. V ich najnovšom dokumentárnom filme dávajú priestor takým Maďarom zo Slovenska, ktorí sa vrátili zo…

 

KategóriaCikk