Magyar Tudományosság Külföldön – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Magyar Tudományosság Külföldön

Magyar Tudományosság Külföldön

Felhívás

2004. június 8-án az MTA „Magyar Tudományosság Külföldön” Elnöki Bizottsága és a Fórum Kisebbségkutató Intézet a Szlovákiai Magyar Professzorok Klubja, valamint a Selye János Egyetemi Központ társrendezésében 10 órai kezdettel konferenciát szervez Az EU és a magyar tudományosság címmel. Az előadások helyszíne a komáromi Tiszti pavilon díszterme. A részvétel a konferencián ingyenes.

A rendezvényen Kárpát-medencei magyar kutatók előadásaira kerül sor. A programterv a következő:

Berényi Dénes: A tudomány az EU-ban és régiónkban

Albert Sándor: A bolognai folyamat és a szlovákiai magyar felsőoktatás

Rechnitzer János: Bécs–Pozsony–Győr mint tudás-régió

Szilágyi Pál: A bolognai folyamat romániai alkalmazásának problémái

Hunčík Péter: A magyar kisebbségek és az anyaország viszonya a Kárpát-medencében a XXI. század elején

Kontra Miklós: A társadalomtudományi kutatások néhány etikai vonatkozása

Liszka József: Kisebbségek tudománya az EU-n kívül

Lelovics Andrea: Az EU-s pályázati rendszerekről

Hodosy Szabolcs: Alapvető emberi jogok és szabadságok Szlovákiában és az EU-ban

Balázs Barnabás: A felvidéki magyar egyetemi oktatás és tudományosság az EU-ba történő belépésünk után (egy felvidéki magyar diák észrevételei)

Amennyiben a konferencia témája és programja felkeltette érdeklődésüket és szeretnének részt venni a rendezvényen, legkésőbb 2004. június 4-ig szíveskedjenek a 35-790-3033-as telefonszámon, a papp.eva@selye.sk e-mail címen, vagy a Selye János Egyetemi Központ szervezőirodájában (Tiszti pavilon; 945 01 Komárno) jelentkezni.

KategóriaCikk