Mégis adnak a kultúrára – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Mégis adnak a kultúrára

Mégis adnak a kultúrára

3,5 milliót kapott a Tornalján megrendezendő I. Nemzetiségi Fesztivál

A kulturális pályázatok elbírálása, de különösen a pénzösszegek folyósítása sosem ment zökkenőmentesen. Idén azonban a bürokrácia minden rekordot megdöntött. Az illetékes szerint viszont átláthatóbbá válik a kifizetési rendszer. Az meglehet, de a pénzek elosztásának logikáját annál sűrűbb homály fedi.

Dohányos Róbert, a Kulturális Minisztérium Kisebbségi Kultúrák Főosztályának vezetője a hosszabb átfutást illetően nyilatkozott lapunknak. A fönti megjegyzés mellett egyébként arra is hivatkozott, hogy „az uniós csatlakozás kapcsán megváltozott a pályázati rendszer”, valamint, hogy „most a kulturális tárcának kell a pénzügyi tárcához fordulni a kifizetésért”.

Meglepő és elgondolkodtató viszont, hogy ezeket az állításokat Mikuláš Gera, a Pénzügyminisztérium szóvivője határozottan cáfolta. A pályázható pénzösszeg elosztásának kirívó ellentmondásait a kulturális tárca honlapján közzétett listán követhetjük nyomon. A magyar kulturális rendezvényekre szánt csomagban például szerepel egy 3,5 millió koronás tétel, amellyel a Tornalján megrendezendő, kétnaposra tervezett I. Nemzetiségi Fesztivált kívánja támogatni a szakmai döntéseket meghozni hivatott héttagú bizottság. Csakhogy nem minden rendezvényre jut ennyi. Pontosabban: egyetlen más rendezvényre sem jutott. A Fórum Kisebbségkutató Intézet három, egyenként tízhónapos programjára szánt 1,35 millió korona vagy a Selye János Kollégium nyolc pályázatára megítélt 1,095 millió például eltörpül mellette.

Vizsgáljuk meg ezt az összeget abból a szempontból is, hány országos jelentőségű rendezvény és kulturális szervezet támogatása futná belőle a szakmai bizottság által javasoltak alapján.

Példaképpen egy lista: az ötnapos XXIX. Duna Menti Tavasz (500 ezer), az egy hétig tartó XLI. Jókai Napok (430 ezer), a XIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny döntőjének négy napja (420 ezer), a XII. Csengő Énekszó két napja (200 ezer), a Gombaszögi Országos Kulturális Ünnepély 46. évfolyamának három napja (500 ezer), a Szőttes 26 dél-szlovákiai fellépése (500 ezer), a Thália Színház 4 előadásának színrevitele és egész éves tájolásának támogatása (510 ezer), a Vass Lajos Kórus összesen 24 napos próbasorozata és 40 éves fennállásának alkalmából rendezendő ünnepi koncertje (250 ezer), a Szlovákiai Magyar ĺrók Társaságának 5 rendezvénye (170 ezer) és a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának 2 elfogadott pályázata (85 ezer).

Igaz, ez mindösszesen már 65 ezerrel több, mint az az összeg, ami a döntés értelmében a Pék Zoltán nevével fémjelzett MUSIC-ART számláján fog megjelenni.

Tornalján tehát világraszóló nagy fesztivál készül. Valószínűleg két napig megállás nélkül húzza majd a budapesti Száztagú Cigányzenekar. Merthogy a rendezvény programjának tervezetében ők is ott szerepelnek. És fellép a SĽUK, valamint lesz tűzijáték. A műsor más részletei egyelőre nincsenek pontosítva, ezért csak feltételezni tudom, hogy a többi produkció is a szlovákiai magyar kultúra ápolását szolgálja majd. Ezeknek a támogatásoknak ugyanis ez lenne a célja.

Nem igaz tehát, hogy „nem adnak a kultúrára”, mint ahogy csütörtöki vezércikkünk címében szerepelt. Adnak! Méghozzá igencsak átláthatóan.

KategóriaCikk / Cikk