Megújul a Korona? – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megújul a Korona?

Megújul a Korona?

Somorja város vezetése a műemlékvédő hivatallal közösen már évek óta fáradozik a városunk legjelentősebb műemlékeként nyilvántartott paulánus kolostor, a későbbi Korona vendéglő épületének felújításán….
Köztudott, hogy az épületkomplexum a Mária mennybemenetele római katolikus templom részét képezi, felújítási munkálatainak elvégzése már ezért is halaszthatatlan.
A műemlékvédő hivatal még 1998-ban hozzálátott a műemlékvédelmi és restaurálási kutatómunkákhoz, melyet követően Rastislav Petrovič műemlékvédő eg yszéles körű tanulmányt dolgozott ki. E tanulmány bővített formában elhangzott azon a munkaértekezleten, melyet a városi önkormányzat mellett a tavalyi év folyamán létrejött Korona Bizottság hívott össze. A megbeszélés célja annak a projektumnak az ismertetése volt, mely a Hármas Duna-vidék Eurorégió keretén belül valósul meg.
Az Eurorégió alapítója a Csallóköz-Mátyusföld Regionális Társulás és Győr-Moson-Sopron megye volt. A projektum az SZK Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma célirányos támogatásával valósul meg az euroregionális aktivitások támogatási rendszerének felhívása keretében. Megvalósításában részt vesz testvérvárosunk, Mosonmagyaróvár, valamint a somorjai római katolikus plébániahivatal is. A fő cél – ahogy azt Nagy Péter projektummenedzser a megbeszélésen elmondta – az épület felújítását szolgáló beruházási pályázathoz szükséges háttéranyagok biztosítása (az építési terv kivételével). A projektum két fő részre tagolódik: a megvalósíthatósági tanulmányra, mely a felújítás és a működtetés lehetőségeire tesz javaslatot, és a tervezés előkészítésére, melyen a műemlékvédelmi hivatal által igényelt geodéziai, műemlékvédelmi háttéranyagok kidolgozása értendő.
A Fórum Kisebbségkutató Intézetben megtartott megbeszélésen Domsitz Károly, Somorja város polgármestere elégedetten nyugtázta, hogy végre sikerült eljutniuk oda, hogy a rossz állapotban lévő Korona épületkomplexum felújításra kerüljön. Igaz, még csak egy kis fény mutatkozik az alagút végén, de ez is jó jel, s bízzunk abban, hogy ez a kis fény lángra lobban, s a Korona épülete eredeti fényében pompázik majd.
A workshop résztvevői nagy érdeklődéssel tekintették meg az épületet, s megállapították, hogy a Korona-bizottság tagjainak s a felújításban részt vevő szakembereknek bőven lesz tennivalójuk. Számunkra nem marad más hátra, mint bízni abban, hogy városunk lakosainak közös összefogásával, európai uniós támogatások és külföldi befektetők segítségével tervük valóra válik, s a Korona ismét Somorja városának díszévé válik.

KategóriaCikk / Cikk