Megújult a Fórum honlapja – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Megújult a Fórum honlapja

Megújult a Fórum honlapja

A somorjai székhelyű Fórum Kisebbségkutató Intézet fennállásának több mint évtizede alatt rendszeresen bővíti szolgáltatásainak körét, újabb és újabb tartalmakkal gazdagítja honlapját. Nagy lélegzetű vállalkozása a Szlovákiai Magyar Adatbank létrehozása. Az intézetben folyó munka eredményeinek digitális feldolgozásáról Tóth Károly igazgatót kérdezte a Paraméter.

– Szándékunk szerint gyors, olvasóbarát és hasznos információkkal rendelkező portált kívánunk működtetni, amely két részből áll. Az első a Fórumot mint intézményt prezentálja: az érdeklődők tájékozódhatnak munkatársainkról, tevékenységünkről, elérhetőségeinkről, publikációinkról. A másikat maga az adattár képezi, itt kaptak helyet a saját műhelyünkben évek óta készülő tematikus bibliográfiák és repertóriumok. Fotóarchívumunk a szlovákiai magyarok életét dokumentáló több tízezer fénykép adatbázisa, adatlapokkal és keresőkkel ellátva. Megtalálhatók intézetünkben a különböző szlovákiai magyar vonatkozású rendezvények, rádiófelvételek, interjúk hanganyagai. Portálunkon továbbá olvashatók és letölthetők róla mindazon jogszabályok, amelyek a Szlovákiában élő nemzetiségi kisebbségekre vonatkoznak.

Számos újdonság jelenik meg a Bibliotheca Hungarica adatbázisát illetően is, ami a kényelmes, otthoni tájékozódást szolgálja…

– Könyvállományunk könyvtári adatbázisát folyamatosan töltjük fel. Készülnek a szlovákiai magyarok életével, történetével, rendezvényeivel, intézményeivel kapcsolatos kronológiai feldolgozások. Célunk, hogy 1918-tól napjainkig számot adjunk a szlovákiai magyarok életének legfontosabb eseményeiről. Speciális képeslapgyűjteménye is van az intézménynek. Elsősorban a szlovákiai magyar településekre, történelmi emlékhelyekre, tárgyi emlékekre összpontosít.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet egyik legnagyobb „vállalkozása“ a (cseh)szlovákiai magyarok lexikona 1918-tól napjainkig. Mi tudható erről?

– A lexikon a magyarok által lakott települések, továbbá szlovákiai magyar személyiségek, intézmények, civil szervezetek, a történelem, néprajz, közigazgatás és földrajz, a szellemi és tárgyi emlékek szócikkeit tartalmazza 1818-tól napjainkig. 2004-ben láttunk neki a munkának, a projektet a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatta. Könyv alakban a Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá jelenteti meg 2008-ban. A Fórum Kisebbségkutató Intézet a lexikon CD-s, illetve internetes feldolgozását készíti elő. Az anyag folyamatosan kiégészül és bővűl, gyakorlatilag a nyilvánosság előtt készül, végső formáját majd a kötet megjelenésével nyeri el. Szeretném megragadni az alkalmat, és felhívni a tisztelt olvasók figyelmét, hogy ha valakinek észrevétele lenne az egyes szócikkekkel kapcsolatban, jelezze azt a toth@foruminst.sk címen.

A nyomtatott lapok és folyóiratok is helyet kapnak a honlapon?

– Igen, a Szlovákiában magyarul megjelenő napilapok, hetilapok, folyóiratok, regionális és helyi lapok, és most már a portálok közül is azok, amelyek elérhetők az interneten vagy letölthetők onnan.

Szlovákia településeinek adatbázisa is egyre teljesebb az intézmény honlapján.

– Adattárunk tartalmazza Szlovákia településeinek listáját és leírását, magyar és szlovák megnevezését, és a népszámlálási adatokat 1918-tól 2001-ig. Ugyancsak a magyar intézmények és szervezetek bázisát.

A Fórum Kisebbségkutató Intézet honlapja a www.foruminst.sk címen olvasható.

KategóriaCikk