Minitárlat és megbocsátás – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute
szombat, február 4, 2023

Minitárlat és megbocsátás

Minitárlat és megbocsátás

Talán az egész régióban nincs olyan közkönyvtár, amely az utóbbi évben oly nagy mértékben megújult volna, mint a somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár. Az intézményt a Park utcai Fórum Intézet azzal a feltétellel vette át az önkormányzattól, hogy folyamatos és színvonalas működtetését mindenkor biztosítja.
Mindent az olvasóért
Múlt év elején, januárban kezdődött el és áprilisban fejeződött be a könyvtár nagyszabású rekonstrukciója. – Hivatalosan csak nemrég, decemberben adták át a belső tereiben teljesen felújított, korszerűbbé varázsolt könyvtárat, amely egyszersmind felvette az egykor Somorján élő és tragikusan korán eltávozott neves irodalmár, Zalabai Zsigmond nevét. Mi viszont már május elejétől a lakosság rendelkezésére álltunk. Azóta olvasóink zöme meggyőződhetett róla, hogy a könyvtár falai között szinte minden kicserélődött: a könyvállványok, bútorok, ablakok, ajtók, radiátorok, világítótestek… – sorolja a könyvtár vezetője, Bereck Zsuzsanna, akitől azt is megtudjuk, hogy a felújítási munkákkal egy időben megtörtént a mintegy negyven-ezer kötetre rúgó könyvállomány fizikai leltározása is. Ennek során több mint kétezer könyvet kiselejteztek. Ezt elsősorban elrongyolódott állaguk, illetve a szakirodalom elavultsága indokolta. De vajon újakra jutott-e pénz?
– A tavalyi évben több mint ezer darab új könyvvel gazdagodott állományunk. Ennek egyharmadát saját bevételünkből vásároltuk, a többihez pedig pályázat, illetve a kiadók adományai útján jutottunk. A már megszűnt Illyés Közalapítvány jóvoltából például nyolcszázezer forint értékben válogathattunk könyveket. Felújított olvasótermünkben harmincnégyféle újság, folyóirat és magazin áll az olvasók rendelkezésére, huszonegyet előfizetünk, a többihez a szerkesztőségek jóvoltából ingyen jutunk hozzá – mondja Zsuzsanna asszony.
A szolgáltatások minősége
A felújítási munkák ellenére a tavaly beíratkozott 1017 olvasó, köztük 303 gyermek és 115 nyugdíjas átlagosan hatszor fordult meg a Zalabai Könyvtárban, 34 489 kölcsönzést bonyolítottak le, az internetet pedig 2329-en használták. – Könyvtárunk elsődleges feladatának értelemszerűen az olvasók számának növelését és a szolgáltatások minőségének javítását tartja. Meghosszabbítottuk a nyitvatartási időt, új szolgáltatásként pedig bevezettük a resers-, vagyis az irodalomjegyzék-összeállítást és a könyvtárközi kölcsönzést, amit főként az egyetemista fiatalok vesznek igénybe. Az is újdonság, hogy amennyiben az olvasó a keresett könyvet nálunk nem találja meg, másutt viszont hozzájut, akkor mi a könyv árát kifizetjük, majd a könyvet bevesszük az állományunkba, s onnan kikölcsönözheti. Új olvasókat egyébként az iskolás fiatalok soraiból is kívánunk toborozni. Évente meghívjuk falaink közé a város iskoláit, tavaly például tizenöt osztálynak tartottunk információs és könyvtárismereti órát közel négyszáz diák részvételével. A szlovák alapiskolásoknak vetélkedőt szerveztünk, az óvódásoknak pedig mesedélelőttöket rendeztünk. Havi két alkalommal a nevelőtanárok informatikaórát tartottak könyvtárunkban a helyi speciális iskola tanulóinak. Számukra a beíratkozás és természetesen az internethasználat is ingyenes volt – tájékoztat a könyvtárvezető a különféle rendezvényeikről.
Könyvhónapi reflexek?
Az igazgatónő ezek sorában megemlíti az újonnan vásárolt könyvekből rendezett rendszeres kiállításokat s azt a képzőművészeti minitárlatot is, amit a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum gyűjteményében található Božena Augustínová-festményekből nyitottak decemberben. Ezt a kiállítást most márciusban egy színes válogatás váltja fel ugyanonnan. Az egykor oly divatos író-olvasó találkozókat amolyan irodalmi szalon formájában szeretnék rendszeresíteni, ahol a szabad, kötetlen társalgáson lesz a hangsúly. Mint megtudtuk, ezen a héten ennek a társalgóestnek a vendége dr. Kiss László csilizradványi körorvos lesz, aki mögött könyvek sorával fémjelzett komoly orvostörténeti munkásság áll. – Ma márciust már nem jegyzik hangsúlyosan könyvhónapként. Talán csak a régi reflexek okán szaporodnak meg ilyenkor a közkönyvtárak különféle rendezvényei, akciói – mondja nevetve Zsuzsanna asszony. S az ún. megbocsátás hetét említi. Ők is felhívják olvasóik figyelmét, hogy március 26-31-e között visszahozhatják a Zalabai Könyvtárba a régebben kikölcsönzött könyveket, dokumentumokat – a késedelmi díj megfizetése nélkül. Amennyiben pedig a kikölcsönzött könyv elveszett, lehetőség van az adott könyv másik példánnyal történő pótlására, illetve a könyv értékének kifizetésére. Ezzel a gesztussal nem csupán az olvasók számára szeretnék megkönnyíteni az adósság rendezését, hanem főleg azt a célt követik, hogy a régóta kikölcsönzött és szinte pótolhatatlan könyvek visszakerüljenek a könyvtárba. Hogy mások is hozzájuthassanak. – Hát ezért a megbocsátás. Amely egyébként a híres író, Joseph Conrad szerint minden erények közül a legértelmesebb – teszi hozzá.

KategóriaCikk / Cikk