Minitárlat és megbocsátás – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Minitárlat és megbocsátás

Minitárlat és megbocsátás

Talán az egész régióban nincs olyan közkönyvtár, amely az utóbbi évben oly nagy mértékben megújult volna, mint a somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár. Az intézményt a Park utcai Fórum Intézet azzal a feltétellel vette át az önkormányzattól, hogy folyamatos és színvonalas működtetését mindenkor biztosítja.
Mindent az olvasóért
Múlt év elején, januárban kezdődött el és áprilisban fejeződött be a könyvtár nagyszabású rekonstrukciója. – Hivatalosan csak nemrég, decemberben adták át a belső tereiben teljesen felújított, korszerűbbé varázsolt könyvtárat, amely egyszersmind felvette az egykor Somorján élő és tragikusan korán eltávozott neves irodalmár, Zalabai Zsigmond nevét. Mi viszont már május elejétől a lakosság rendelkezésére álltunk. Azóta olvasóink zöme meggyőződhetett róla, hogy a könyvtár falai között szinte minden kicserélődött: a könyvállványok, bútorok, ablakok, ajtók, radiátorok, világítótestek… – sorolja a könyvtár vezetője, Bereck Zsuzsanna, akitől azt is megtudjuk, hogy a felújítási munkákkal egy időben megtörtént a mintegy negyven-ezer kötetre rúgó könyvállomány fizikai leltározása is. Ennek során több mint kétezer könyvet kiselejteztek. Ezt elsősorban elrongyolódott állaguk, illetve a szakirodalom elavultsága indokolta. De vajon újakra jutott-e pénz?
– A tavalyi évben több mint ezer darab új könyvvel gazdagodott állományunk. Ennek egyharmadát saját bevételünkből vásároltuk, a többihez pedig pályázat, illetve a kiadók adományai útján jutottunk. A már megszűnt Illyés Közalapítvány jóvoltából például nyolcszázezer forint értékben válogathattunk könyveket. Felújított olvasótermünkben harmincnégyféle újság, folyóirat és magazin áll az olvasók rendelkezésére, huszonegyet előfizetünk, a többihez a szerkesztőségek jóvoltából ingyen jutunk hozzá – mondja Zsuzsanna asszony.
A szolgáltatások minősége
A felújítási munkák ellenére a tavaly beíratkozott 1017 olvasó, köztük 303 gyermek és 115 nyugdíjas átlagosan hatszor fordult meg a Zalabai Könyvtárban, 34 489 kölcsönzést bonyolítottak le, az internetet pedig 2329-en használták. – Könyvtárunk elsődleges feladatának értelemszerűen az olvasók számának növelését és a szolgáltatások minőségének javítását tartja. Meghosszabbítottuk a nyitvatartási időt, új szolgáltatásként pedig bevezettük a resers-, vagyis az irodalomjegyzék-összeállítást és a könyvtárközi kölcsönzést, amit főként az egyetemista fiatalok vesznek igénybe. Az is újdonság, hogy amennyiben az olvasó a keresett könyvet nálunk nem találja meg, másutt viszont hozzájut, akkor mi a könyv árát kifizetjük, majd a könyvet bevesszük az állományunkba, s onnan kikölcsönözheti. Új olvasókat egyébként az iskolás fiatalok soraiból is kívánunk toborozni. Évente meghívjuk falaink közé a város iskoláit, tavaly például tizenöt osztálynak tartottunk információs és könyvtárismereti órát közel négyszáz diák részvételével. A szlovák alapiskolásoknak vetélkedőt szerveztünk, az óvódásoknak pedig mesedélelőttöket rendeztünk. Havi két alkalommal a nevelőtanárok informatikaórát tartottak könyvtárunkban a helyi speciális iskola tanulóinak. Számukra a beíratkozás és természetesen az internethasználat is ingyenes volt – tájékoztat a könyvtárvezető a különféle rendezvényeikről.
Könyvhónapi reflexek?
Az igazgatónő ezek sorában megemlíti az újonnan vásárolt könyvekből rendezett rendszeres kiállításokat s azt a képzőművészeti minitárlatot is, amit a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum gyűjteményében található Božena Augustínová-festményekből nyitottak decemberben. Ezt a kiállítást most márciusban egy színes válogatás váltja fel ugyanonnan. Az egykor oly divatos író-olvasó találkozókat amolyan irodalmi szalon formájában szeretnék rendszeresíteni, ahol a szabad, kötetlen társalgáson lesz a hangsúly. Mint megtudtuk, ezen a héten ennek a társalgóestnek a vendége dr. Kiss László csilizradványi körorvos lesz, aki mögött könyvek sorával fémjelzett komoly orvostörténeti munkásság áll. – Ma márciust már nem jegyzik hangsúlyosan könyvhónapként. Talán csak a régi reflexek okán szaporodnak meg ilyenkor a közkönyvtárak különféle rendezvényei, akciói – mondja nevetve Zsuzsanna asszony. S az ún. megbocsátás hetét említi. Ők is felhívják olvasóik figyelmét, hogy március 26-31-e között visszahozhatják a Zalabai Könyvtárba a régebben kikölcsönzött könyveket, dokumentumokat – a késedelmi díj megfizetése nélkül. Amennyiben pedig a kikölcsönzött könyv elveszett, lehetőség van az adott könyv másik példánnyal történő pótlására, illetve a könyv értékének kifizetésére. Ezzel a gesztussal nem csupán az olvasók számára szeretnék megkönnyíteni az adósság rendezését, hanem főleg azt a célt követik, hogy a régóta kikölcsönzött és szinte pótolhatatlan könyvek visszakerüljenek a könyvtárba. Hogy mások is hozzájuthassanak. – Hát ezért a megbocsátás. Amely egyébként a híres író, Joseph Conrad szerint minden erények közül a legértelmesebb – teszi hozzá.

KategóriaCikk