Mit tartanak fontosnak a civilek? – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Mit tartanak fontosnak a civilek?

Mit tartanak fontosnak a civilek?

A kapcsolatok hiánya miatt számos lehetőségtől esnek el a kistérségekben működő polgári szerveződések

Tóth Károly, a Fórum Intézet igazgatója lapunknak elmondta, a mostani konferencián a legfontosabb téma az, hogy hogyan zárkózzon fel a civil szektor a jelenlegi uniós elvárásokhoz és lehetőségekhez. A szlovákiai polgári szerveződések sajnos még mindig nem eléggé erősen hallatják a hangjukat bizonyos esetekben és a megváltozó körülmények és az uniós kihívásokkal szemben nem bizonyulnak elég felkészültnek. A civil társadalom országos szinten – Tóth Károly szerint – inkább alulreprezantált, sok a fehér folt, sok a tennivaló, sok szerveződés annak ellenére, hogy jól működik, még mindig nem eléggé konkrétan fogalmazza meg magát. Nyilvánvaló különbségeket kell kiegyensúlyozni az országban működő szlovák civil szerveződésekkel szemben, ezt szorgalmazta a rimaszombati konferencia is. A szervezők szerint a dél-szlovákiai civil szektort nagyon rövid időn belül be kell kapcsolni az országos rendszerbe, a jelenlegi helyzet ugyanis azt mutatja, éppen a kapcsolatok hiánya miatt számos lehetőségtől önmagukat és az általuk képviselt kistérségekben élőket fosztják meg a polgári szerveződések. Tóth Károly szerint gyenge a struktúra, az intézményrendszer és maguk az intézmények is, erre az igen jelentős problémakörre is megoldást kell találni. Olyan szakmai kollégiumok kialakítását látnák helyesnek a szervezők, amelyek erősítenék a kistérségben működő civil társulások tevékenységét és bővítenék azok tevékenységi skáláját. Ezen a konferencián másodszor adták át a Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózat által alapított Civil Társadalom Fejlesztéséért Díjat. Az idei kitüntetett Hunčík Péter, akinek sokéves, a szlovákiai civil társadalom kiépítésében és megerősítésében végzett munkáját ismerték el. A szervezők egy kis meglepetéssel is szolgáltak Hunčík Péternek, a díj mellé egy magát a díjazottat ábrázoló olajfestménynyel is meglepték a szlovákiai civil élet szervezésében és működtetésében elévültehetetlen érdemeket szerzett, közismert személyiséget.

KategóriaCikk