Muzeológiai konferencia – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Muzeológiai konferencia

Muzeológiai konferencia

Hazai és magyarországi szakemberek Somorján

Somorja. A Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Galántai Honismereti Múzeum rendezésében holnap 10 órától A magyar muzeológiai tevékenység aktuális kérdései Szlovákiában címmel konferencia lesz a Fórum Kisebbségkutató Intézetben. A résztvevők elsősorban a szlovákiai múzeumok olyan szakemberei, akik a szlovákiai magyarság régészetére, történetére, népi kultúrájára és képzőművészetére vonatkozó tárgyi emlékek kutatói, gondozói. A régészeti muzeológia kérdéseivel Nevizánszky Gábor és Kovács Eszter foglalkozik. Az előbbi a honfoglalás és kora Árpád-kori temetők leletkataszteréről, az utóbbi pedig a 2002-es évi 49. sz. műemlékvédelmi törvény múzeumi gyakorlatban való alkalmazásáról tart előadást. A történeti muzeológia elméleti és gyakorlati problémáiról Gaucsik István beszél. Danter Izabella előadásában a magyar népi kultúra dokumentálásával foglalkozik a szlovákiai múzeumok gyűjteményeiben. Szabó Kinga a magyar vonatkozású műtárgyakról tart előadást a szlovákiai galériák gyűjteményeiben, Gaál Ida pedig a komáromi Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeumának képzőművészeti gyűjteményeit és kiállításait mutatja be. A konferenciának két magyarországi előadója lesz: Vígh Annamária, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi Osztályának vezetője a magyarországi muzeális intézmények helyzetét mutatja be az ágazati irányítás szemszögéből. Balázs György, a budapesti Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese az európai múzeumi egyesületekről beszél. Tóth Károly, a Fórum Intézet igazgatója a Tudományos Koordinációs Tanács tevékenységét mutatja be.

KategóriaCikk