Nyelvi jogok érvényesítése – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Nyelvi jogok érvényesítése

Nyelvi jogok érvényesítése

A jogkövető magatartás nemcsak megtartja vagy elszenvedi a jogszabályokat, hanem aktívan él is velük…

Február elsejével ingyenes jogsegélyszolgálatot hozott létre a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. A szolgáltatás eddigi tapasztalatairól Tóth Károlyt, a jogsegélyszolgálat internetes oldalának egyik felelősét kérdeztük.
* Milyen a mérlege az eltelt szűk tíz napnak?

Egyelőre nehéz bárminemű következtetést levonni, hiszen tényleg csak február elsejétől működik a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának a jogsegélyszolgálata. Szinte az egyik napról a másikra kellett kialakítanunk a zöldvonalas és internetes szolgáltatásunkat, felállítottuk azt a jogászokból és szakértőkből álló csapatot, amely kvalifikáltan tud tanácsot adni a szlovák államnyelvtörvénnyel, illetve a kisebbségi nyelvhasználati jogokkal kapcsolatban. A médián, a sajtón és az internetes portálokon keresztül mindent elkövetünk, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg az emberek az ingyenesen hívható zöldszámot, illetve a jogsegely.sk internetes portálunkat, amelyeken keresztül bejelentéseket tehetnek a nyelvhasználati jogok megsértésével kapcsolatban. A média ebben partnerünk volt, átérezték a dolog súlyosságát, segítségüket ezúton is szeretném megköszönni.

* Élnek-e az emberek a felkínált lehetőséggel?

Igen, élnek, de már az eddigi bejelentésekből levonható a következtetés, hogy nagyon sokféle bejelentés érkezik, ezek egy része egyéni, pl. munkajogi sérelmekről szól, a másik részük inkább a kisebbségi és emberjogi kérdéskörbe sorolható, de vannak már érdemi, a nyelvi jogok megsértésével kapcsolatos bejelentések is. Tudni kell, hogy mi csak a nyelvhasználattal kapcsolatos bejelentésekkel tudunk érdemben foglalkozni, miközben természetesen reagálunk minden beérkezett bejelentésre.

* Hányan keresték már föl a jogsegélyszolgálatot?

Az első héten tizenhárom bejelentés érkezett. Nagyon fontos, hogy mindegyik bejelentő névvel és személyi adatokkal vállalta a kilétét, holott anonim bejelentéseket is fogadunk és azokkal is foglalkozunk. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez csak a kezdet, ennél sokkal több esetről tudunk a sajtóból és más forrásokból, és ezekkel is foglalkozunk.

* Kizárólag szlovákiai magyarok voltak, akik megkeresték a jogsegélyszolgálatot?

Nem, két szlovák nyelvű bejelentés is volt (a zöldszám és a portál szlovák nyelven is lehetővé teszi a bejelentéseket, ezt nem is lehetne korlátozni): az egyik az emberi jogok érvényesítése körébe tartozik (egyébként magyar ügyben), a másik az a tipikus eset, amikor a bejelentő szerint az elárusító nem tudott jól szlovákul egy üzletben. Mi ezeknek nagyon örülünk, és várjuk a további bejelentéseket, hiszen az ilyen jellegű panaszokkal támasztották alá az államnyelvtörvény szükségességét, ezekből látni lehet majd, hogy milyen esetekről is van szó. De nem teszünk különbséget magyar vagy szlovák nyelvű között, minden bejelentéssel egyformán foglalkozunk.

* Mit kezd a Kerekasztal a bejelentésekkel: azonnal tud tanácsot adni, vagy orvoslási módot ajánlani, vagy továbbítja a bejelentést valamely illetékes szervhez?

A zöldvonal, valamint az internetes bejelentőlap arra szolgál, hogy rögzítsük az ügyeket, ezeken keresztül nem adunk tanácsokat. Ezt azonnal, a körülmények pontos és részletes ismerete nélkül felelőtlenség is volna megtenni. Egyébként minden eset egyedi és külön kell foglalkozni vele. Ha érkezik egy bejelentés, azt regisztráljuk, majd azonnal továbbítjuk a megfelelő szakemberhez, aki felveszi az illetővel a kapcsolatot, pontosítja az esetet, és eldönti, hogy mit kell tenni. Mi jogi segítséget nyújtunk ezeknek az ügyeknek az orvoslásához, olyan szakmai hátteret biztosítunk, amire az illető támaszkodhat, és ennek tudatában bátran élhet a jogaival. Ha egyébként a helyzet megkívánja, jogi képviseletet is biztosítunk, büntetés esetén pedig kártalanítást vállalunk. A legfontosabb azonban a szakmai segítség, olyan háttér kialakítása, hogy az emberek merjenek élni a jogaikkal.

* Jegyzi-e a Kerekasztal, mely régióból érkezik a bejelentés?

Minden bejelentést regisztrálunk, és mindegyikkel foglalkozunk, sőt, mint már említettem, a sajtóban is figyeljük a hasonló eseteket. Hangsúlyozni szeretném, hogy minden ügyet külön kezelünk, a maximális diszkréció mellett. Természetesen havonta elvégezzük majd a bejelentések értékelését (nevek, személyi adatok nélkül), és nem csak a régiók, hanem más szempontok szerint is. A www.jogsegely.sk portálunkon egyébként hamarosan megjelenik egy újabb szolgáltatás is: kérdéseket lehet majd feltenni a nyelvi jogok érvényesítésével kapcsolatban, és ezekre ott helyben válaszolunk. Ezt azért tartjuk fontosnak, hogy az emberek tisztában legyenek a jogaikkal, és bátran merjék és tudják azokat vállalni és érvényesíteni. Állítólag jogállamban élünk, de bárhogy is van, nekünk úgy kell viselkednünk, ahogy egy jogállam megköveteli. A jogkövető magatartás nemcsak megtartja vagy elszenvedi a jogszabályokat, hanem aktívan él is velük. Ehhez nyújtunk segítséget és lehetőségeinkhez mérten védelmet a nyelvhasználat terén.

Hasznos információk
A www.jogsegely.sk oldal előnye a telefonvonallal szemben, hogy ez a nyelvtörvénnyel kapcsolatos jogi tanácsadáson, tehát a beküldhető kitöltött űrlapon kívül számos fontos, a kérdéses nyelvtörvényhez és a nyelvi jogokhoz kapcsolódó hasznos könyvtárat is tartalmaz. Ezek egyikében (Törvények) ott találjuk az alkotmányt (a Szlovák Köztársaság Alkotmányát), természetesen magyarul, valamint az ún. nyelvtörvényeket: az 1994-ik, az 1995-ik és az 1999-ik évit; az államnyelvről szóló 1995-iket a tavaly júniusi módosításokkal, úgyszintén magyarul. Egy újabb könyvtárban a nemzetközi jogszabályokat találjuk, egy következőben pedig a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala dokumentumait. (cs)

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 2010. február 1-től jogsegélyszolgálatot indít mindazok számára, akiket valamilyen sérelem ért az államnyelvtörvény kapcsán vagy a nyelvi jogai érvényesítése terén Szlovákiában. Ez nem pusztán bírságot jelenthet, hanem a munkáltató-munkavállaló viszonyban, a hivatalos érintkezésben vagy a hétköznapi élet bármely területén tetten érhető nyelvhasználati jogok korlátozását is. Kérjük, hogy az egyes eseteket jelezzék az alábbi szolgáltatások egyikén: 1. Ingyenesen hívható telefonvonal (zöldvonal): 0800 500 565 0800 500 565 Hívható munkanapokon 8.30 és 16.00 óra között 2. A www.jogsegely.sk weboldalon található Bejelentőlapon.

KategóriaCikk