Önépítkező civil társadalom – 2007 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Önépítkező civil társadalom – 2007

Önépítkező civil társadalom – 2007

Programelőzetes a szlovákiai magyar civil szervezetek rimaszombati országos konferenciájához

Az elmúlt másfél évtizedben kialakult a szlovákiai magyar civil szervezetek hálózata Dél-Szlovákiában. A szervezetek önerőből, alapítványi támogatásokból, de legfőképpen lelkesedésből és tenni akarásból végezték munkájukat, amely nagyban hozzájárult szűkebb és tágabb közösségük életkörülményeinek javításához. Komoly eredmények állnak a szlovákiai magyar civil szektor mögött.

Meg kell őriznünk és meg kell jelenítenünk ezeket az eredményeket és értékeket, szakmailag tovább kell képeznünk magunkat, aktívan részt kell vállalnunk közösségünk életében. A jelen kihívásainak eleget téve, szigorúan a civil szektor értékrendje és etikai szabályai szerint hatékonyabbá kell tenni a munkánkat és érdekérvényesítő szerepünket azokon a területeken, amelyeken dolgozunk.

Nagyon fontosnak tarjuk az összehangolt munkát, a hatékony és kiegyensúlyozott fejlesztést, a szolidaritást egymással és a célcsoportjainkkal szemben. A civil szektoron belüli szolidaritás lehet alapja a szervezetek fejlődésének, a kapcsolatrendszerek építésének és a közös tervezésnek.

Célunk:

A civil szervezetek kapcsolatrendszerének kiszélesítése és az együttműködés feltételeinek megteremtése;

a civil szervezetek közötti szolidaritás és együttműködés támogatása;

szakmai segítségnyújtás képzésekkel és tanácsadással;

fórum teremtése és nyilvánosság biztosítása a civil szektornak;

információáramoltatás.

Célkitűzéseinket a következő tevékenységekkel igyekszünk magvalósítani:

Évente legalább egyszer megszervezni a dél-szlovákiai civil szervezetek szakmai konferenciáját: Civil Fórum;

a Civil Fórumon belül szakmai tanácsok (kollégiumok) kialakításával segíteni az egyes (szak)területeken működő szervezetek munkáját;

Civil Fórum – a civilek fóruma! című internetes lap megjelentetése és eljuttatása minden szlovákiai magyar civil szervezethez és az illetékes helyekre;

képzések, pályázati tanácsadás, konzultációk biztosítása különös tekintettel a szlovákiai, magyarországi és EU-s forrásokra;

a szlovákiai magyar civil szektor érdekeinek védelme és képviselete.

A következő szakcsoportok (kollégiumok) kialakítását javasoljuk:

Környezetvédelem; Szakmai továbbképzés, felnőttoktatás, közművelődés; Közösségfejlesztés, vidékfejlesztés és turizmus; Ifjúság; Szociális és karitatív tevékenység; Tudomány és művészet; Hálózatépítés és partnerségek.

A szlovákiai magyar civil szervezetek országos konferenciájának helyszíne: Rimaszombat, Arany Bika Szálló. Időpontja: 2007. november 30., 13,00.

KategóriaCikk