Önépítkező civil társadalom – a szlovákiai magyar civil szervezetek országos konferenciája – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Önépítkező civil társadalom – a szlovákiai magyar civil szervezetek országos konferenciája

Önépítkező civil társadalom – a szlovákiai magyar civil szervezetek országos konferenciája

Civil konferencia 2007. november 30-án valósult meg Rimaszombatban az Arany Bika Szálló tanács-termében a Civil Fórum, Önépítkező civil társadalom 2007 című konferencia. Célja a szlovákiai magyar civil szervezetek kapcsolatrendszerének kiszélesítése és az együtt-működés feltételeinek megteremtése;…
…a civil szervezetek közötti szolidaritás és együttműködés támogatása; szakmai segítségnyújtás képzésekkel és tanácsadással; fórum teremtése és nyilvánosság biztosítása a civil szektornak; információáramoltatás kereteinek a megteremtése volt.
A konferenciát B. Kovács István, a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület elnöke és Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társulásának elnöke vezette.
A találkozó elején került kiosztásra a Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózat által tavaly alapított Civil Társadalom Fejlesztéséért Díj, amelyet ebben az évben Hunčík Péter vehetett át több éves harmadik szektoros és mecénási tevékenységéért.
A tanácskozás keretében Petőcz Kálmán a Fórum Információs Központ elnöke a Civil Fórum létrejöttének fontosságáról, érdekérvényesítő szerepéről beszélt, Tóth Károly a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója A dél-szlovákiai civil szervezetek önképéről tartott előadást az elmúlt évek szociológiai kutatásai tükrében. Hajdú István, a rimaszombati Fundament Polgári Társulás igazgatója pedig Regionális diszparitások cím-mel tartott előadást a legrászorultabb régiók eddigi támogatásáról a dél-szlovákiai régióban, rámutatva, hogy milyen nagy különbségek vannak az egyes járások, illetve a szlovák és magyarlakta régiók támogatása között.
A hálózatépítés és partnerségek kialakítása volt a fő témája a konferencia második részének. Közösségi részvétel, hálózati együttműködés és tapasztalatai Magyarországon címmel Bárdos Ferenc és Csathó Tibor, a magyarországi Életfa Környezetvédő Szö-vetség, a ProHáló, illetve az Egri Civil Kerekasztal képviselői tartottak előadást. Kmotrik Péter, a Gömöri Ifjúsági Társaság vezetője Mit hoz az államhatárok megszűnése a civil szervezetek számára? címmel az államhatárok megszűnte utáni együttműködési lehetőségekről szólt. Kulcsár Mária, a Fórum Információs Központ igazgatója pedig Partnerségek és hálózatépítés Dél-Szlovákiában címmel az eddigi hálózatépítési kezdeményezésekről, illetve a szlovák és magyar szervezetek közötti párbeszéd lehetőségeiről tartott előadást.

Az előadások után sor került a Civil Fórum szakmai kollégiumainak megalakítására. A tanácskozás a következő szakmai kollégiumokat hozta létre: környezetvédelem; szakmai továbbképzés, felnőttoktatás, közművelődés; közösségfejlesztés, vidékfejlesztés és turizmus; ifjúsági; szociális és karitatív tevékenység; tudomány; művészet.

A szervezők a közeli hetekben közzéteszik az egyes kollégiumok feladatainak leírását, koordinátoraik nevét, illetve elérhetőségét. Az egyes kollégiumok munkájában részt vehet minden szlovákiai magyar szervezet, ha jelzi részvételi szándékát.

A tanácskozás a 2008-as Civil Fórum konferencia megszervezésével a Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózatot bízta meg Petőcz Kálmán és Tóth Károly képviseletében.

KategóriaCikk