Őrzői a múltnak – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Őrzői a múltnak

Őrzői a múltnak

A szlovákiai magyar muzeológusok találkozója

A dél-szlovákiai regionális és honismereti múzeumok munkatársai a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság – és személy szerint dr. Dantel Izabellla néprajzkuatató-muzeológus – kezdeményezésére, a Galántai Honismereti Múzeum támogatásásval először 2003-ban találkozatak a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet székházában, hogy számot adjanak az általuk képviselt intézmény helyzetéről és az ott végzett tudományos munkáról.Ekkor határozták el, hogy Museum Hungaricum elnevezéssel minden esztendőben összejövetelt rendeznek Somorján, ahol előadások és prezentációk segítségével tájékoztatják egymást tevékenységükről és a korábbi találkozó óta eltelt időszak fejleményeiről. Az idén október 26-án már a harmadik alkalommal került sor a tanácskozásra, igen gazdag programmal. A résztvevőket dr. Végh László, a somorjai Bibliuotheca Hungarica igazgatója üdvözölte, majd Paládi Kovács Attila akadémikus, a Magyar Néprajzi Társasság elnöke ajándék könyvcsomagot adott át az egyes múzeumok képviselőinek, és méltatta a szlovákiai magyar muzeológusok és néprajzkutatók fáradozásait a magyar vonatkozású történelmi és népi hagyományok terén. Ezt követően a résztvevők számos előadást hallgattak meg, amelyek között régészeti, néprajzi és műemlékvédelmi témájú beszámolók egyaránt akadtak.
Dr. Nevizánszky Gábor, a szlovák Tudományos Akadémia Nyitrai Régészeti Intézetének főmunkatársa a Léva környékén és az Alsó-Garam mentén folytatott ásatásainak eredményéről számolt be. Elsősorban a Lévához közeli Génye térségében feltárt 13 honfoglaláskori magyar sírban talált csontmaradványokról és tárgyi leletekről beszélt. Mint elmondta, az egyik központi sírban eltemetett férfi harcos a X. század közepén élhetett és halt meg, a mellette talát észak-itáliai pénzérmék pedig arról tanúskodnak, hogy valószínűleg részt vett a nyugat európai kalandozásokban is.
Paterka, Pál a komáromi Magyar Kultúra és Dunamnte Múzeumának régésze és múzeumpedagógusa Hont vármegye reneszánsz kori műemlékeiről és építészetéről tarott prezentációt, Ján Chovanec, a tőketerebesi Honismereti Múzeum munkatársa a helyi nemzeti kulturális műemlékeiről beszélt. Bagoly János, a királyhelmeci Felső-Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ újdonsült vezetője egy színes felvételekkel illusztrált képzeletbeli utazásra invitálta hallgatóságát, bemutatva a térség legjellegzetesebb építészeti emlékeit, növény-és állatvilágát, természeti látványosságait. Bevilagua Olga, a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum munkatársa a Somogy emléktábla történetéről és felújításáról beszélt.
A szünetet követően Agócs Attila néprajzos-muzeológus, a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria munkatársa a losonci szűrszabómesterségnek az intézményben őrzött tárgyi emlékeit muatta be. Ifjabb Novák Veronika az érsekújvári Thain János Múzeumban található műtárgyak restaurálásáról, míg Sipos Szilvia, a pozsonyi Szlovák Kultúra Múzeumának munkatársa a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékház helyreállításáról és az ott bereendezett új állandó kiállításról tartott beszámolót. Katarína Holbová, a lévai Honismereti Múzeum munkatársa három magángyűjtemény községi magánházakban törtét bemutatásáról beszélt. A rendezvény zárásaként Danter Izabella a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság elnöke a dél-szlovákiai múzeumokban tevékenykedő magyar szakemberek munkáját koordináló Szlovákiai Magyar Múzeumi Kollégium tevékenységéről számolt be.
A résztvevők egybehangzó véleménye szerint a tanácskozás hasznos és eredményes volt, és a tervek szerint az elhangzott előadások hamarosan egy kötetben napvilágot látnak. (Több beszámoló rövidítve már a konferencia műsorfüzetében is olvasható volt.)

KategóriaCikk