Rangos kitüntetés Tóth Károlynak és Méry Gábornak – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute
szombat, február 4, 2023

Rangos kitüntetés Tóth Károlynak és Méry Gábornak

Rangos kitüntetés Tóth Károlynak és Méry Gábornak

Kedden két szlovákiai magyar értelmiségi részesült rangos magyar állami kitüntetésben. Tóth Károlynak, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatójának Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. Méry Gábor fotóművésznek és könyvkiadónak a a Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere kiemelkedő fotóművészi és könyvkiadói tevékenységének elismeréseként. PRO CULTURA HUNGARICA emlékplakettet adományozott. Az elismeréseket Heizer Antal, a Magyar Köztársaság nagykövete Pozsonyban adta át. Az ünnepségen jelen volt a magyarországi és szlovákiai magyar politikai, társadalmi közélet számos rangos képviselője.

Tóth Károly esetében … az alábbi fogalmak is méltóképpen megelevenítik egy helyét és feladatát kereső szlovákiai magyar értelmiségi összefonódását az elmúlt 20 év történetével: József Attila Ifjúsági Klub – Csehszlovákiai Magyar Kisebbségi Jogvédő Bizottság – Theátrum Irodalmi Társaság – Madách Kiadó – Független Magyar Kezdeményezés Politikai Mozgalom – ÍRÓDIA – Nap Kiadó – Magyar Polgári Párt – Magyar PEN Klub – Fórum Alapítvány – Fórum Intézet – Fórum Kisebbségkutató Intézet.

Dél-Szlovákiában mintegy 700 kisebbségi szervezet és intézmény működik a legkülönbözőbb területeken és egy igencsak eltérő színvonal-skálán. Az 1989-es politikai és társadalmi fordulatot követően új lehetőségek, de ugyanakkor új veszélyek és kihívások is nyíltak a szlovákiai magyarság előtt: a közösség fennmaradásához, nemzeti identitásának megőrzéséhez nagy szüksége volt az egyes részterületek tudományos szintig elmenő kidolgozására és azok átfogó rendszerezésére: vagyis szinte a semmiből egy új vagy régi-új intézményrendszer létrehozására.

Ez lett Tóth Károly egyéni pályájának és a szlovákiai magyar közösség tudományos igényű kutatásainak metszéspontja. Ez lett az a terület, ahol beteljesedhetett az egyéni adottságok és a társadalmi igények találkozása: Tóth Károly 1996-ban felvállalta a Fórum Intézetnek, mint egy új típusú intézményrendszernek a „menedzselési feladatát”. Mára már divatossá vált szakkifejezéssel élve szlovákiai magyar „ernyőszervezetet” hozott létre, ez lett a ma már az egész Kárpát-medencében fogalommá vált somorjai Fórum Intézet, illetve annak széles körű, országos hálózata. Tóth Károly érdemeit e téren nem csökkenti, hanem növeli, hogy ezen új típusú munkához csapatot is tudott maga mellé állítani, a régi kollégákat átképezni, az újakat kinevelni – mert a kisebbségkutatás igazi csapatmunka, mindennapos tevékenység, méghozzá régiókon és határokon is átívelő – hangzott a méltatás.

KategóriaCikk / Cikk