Simon Attila szerk.: Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Simon Attila szerk.: Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt

Simon Attila szerk.: Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt

A Fórum Kisebbségkutató Intézet által kiadott Fontes Historiae Hungarorum forrásgyűjtemény-sorozatnak immár a 6. kötete, Simon Attila szerk.: Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt c. dokumentumtár.

Angyal Béla, Fedinecz Csilla, Popély Árpád értékes forrásgyűjteményei után Esterházy János közéleti szerepét mutatja be ez a kötet hiteles levéltári anyagokon keresztül.

A forráskiadványoknak megvan az a többletértékük, hogy az olvasó – legyen az szakember vagy laikus – maga alkothat képet az adott személyiségről, szűkebb környezetéről, egyáltalán arról a korról, amelyben ezek a dokumentumok születtek.

Az Esterházy-kép józan és körültekintő kialakításhoz nélkülözhetetlen kordokumentumokról van szó.

Simon Attila, a kötet szerkesztője kifejtette, jelen kötet megszületése szerves része az intézet berkein belül működő történelemkutató részleg tevékenységének. „Esterházy Jánosról szóló tanulmányok, kötetek nagy ritkán támaszkodnak forrásokra, hiteles dokumentumokra. Mindenki az érzéseit jeleníti meg a párbeszédekben és a vitákban. Ténylegesen meg kell ismerni a háború alatt működő párt tevékenységét ahhoz, hogy hiteles képet kapjunk a mártír politikusról” – hangsúlyozta az intézet igazgatója.

Hozzátette, a kötet a levéltári forrásokra támaszkodik, ezáltal ismerhető meg a valódi Esterházy.
Esterházy szimbólummá vált, a szlovákiai magyarok sorsával azonosítjuk. Mint megjegyezte, amikor a politikus megítéléséről vitatkoznak, akkor a felvidéki magyarság megítéléséről szólnak.

A megjelent kötet részben Simon Attila kutatásait, valamint Martin Hetényi gyűjtését tartalmazza. Emellett már történészek kutatásának az eredményei is helyt kaptak a könyvben. A forrásgyűjteményt a Fórum Kisebbségkutató Intézet adta ki, a kötet megrendelhető az intézet e-shop üzletében.

KategóriaKönyvismertetés