Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na konferencii Menšina – Verejný život – Veda – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na konferencii Menšina – Verejný život – Veda

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na konferencii Menšina – Verejný život – Veda

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, László Bukovszky sa 2. decembra 2016 zúčastnil na konferencii Menšina – Verejný život – Veda. Konferencia, ktorú zorganizovalo Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne sa konala pri príležitostí 20. výročia svojho založenia. Poslaním tejto inštitúcie je odborný výskum národnostných menšín žijúcich na Slovensku, dokumentácia ich dejín, kultúry, písomností a iných súvisiacich pamiatok. Témou konferencie, ktorá bola podporená z dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2016 bolo aj budovanie a postavenie maďarskej občianskej spoločnosti na Slovensku. Pri tejto príležitostí splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny odovzdal Lászlóvi Öllösovi, prezidentovi Fórum inštitútu striebornú pamätnú medailu Slovenskej republiky za prínos v oblasti výskumu národnostných menšín žijúcich na Slovensku.

Fotogaléria

KategóriaBeszámoló