Számba venni és feldolgozni a kisebbségi létet – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Számba venni és feldolgozni a kisebbségi létet

Számba venni és feldolgozni a kisebbségi létet

Füleken is bemutatkozott a Fórum Kisebbségkutató Intézet. Egy szervezet, amely azt tűzte ki megalakulásakor, hogy feltérképezi a szlovákiai magyarságot. Nem az ő hibájuk, hogy mire végeznek vele, a szlovákiai magyarságra is rákerül a múzeumi leltárszám.

Csanda Gábor, Liszka József és L. Juhász Ilona jött el Fülekre, hogy meglepően szép számú közönség előtt a Városi Könyvtárban bemutassa a még a kilencvenes évek közepén létrejött somorjai székhelyű nem költségvetési szervezetet, amely pályázatokból és adományokból tartja fenn magát. Csanda Gábor Fazekas József helyére került az intézet negyedévente megjelenő folyóiratának az élére, de Csanda szólt az intézet főbb ténykedési köreiről is, az intézet honlapjáról (www.foruminst.sk), amelyen egyre egyszerűbb tájékozódni, s amelyre lassan, de biztosan kerülnek fel a szlovákiai magyarság történései 1918-tól napjainkig. Több szlovákiai magyar sajtóterméket is digitalizáltak már, s egyik legfontosabb tervük, hogy minden lehetséges sajtóterméket felvigyenek a világhálóra. Lassan kezdik kinőni az inézet somorjai székházát, s példaként említette az etnológiai részleget, amely Liszka József vezetésével már 2008-ban átköltözött Komáromba, a Tiszti Pavilon épületébe. Liszka a komáromi intézménnyel kapcsolatban megjegyezte, hogy a néprajzi kutatás kezdetei (Ipolyi Arnold, Erdélyi János, Herman Ottó) jelentős részben a Felvidékhez köthetők. Mivel a néprajz kifejezés ugyancsak devalválódott az elmúlt évtizedekben, a névválasztás során ragaszkodtak az etnológiai központ elnevezéshez, az intézet ugyanis elsősorban tudományos kutatással, valamint dokumentációs és publikációs tevékenységgel foglalkozik.

Az est harmadik előadója, L. Juhász Ilona nem általánosságban beszélt az intézet munkájáról, hanem egy konkrét témát hozott magával, s az első világháborús felvidéki emlékjelekről szólt. Az intézet mintegy 1 500 kötetnyi ajándékot is hozott magával Fülekre, s Csanda arra is ígéretet tett, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordítanak majd erre a régióra is, amely rengeteg feldolgozásra való értéket rejt magában.

KategóriaCikk