Szavatolni a romák felzárkózásának lehetőségét – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szavatolni a romák felzárkózásának lehetőségét

Szavatolni a romák felzárkózásának lehetőségét

Varjú Katalin, a cigány etnikum jó ismerője nyilatkozik lapunknak a közeljövőben elkészülő tankönyvcsomagról

Komárom. EU-csatlakozásunk egyik feltétele a romakérdés elfogadható rendezése. A legutóbbi, 1991-es népszámlálás során 75 802 személy vallotta magát cigánynak, azaz Szlovákia lakosságának 1,4 százaléka. Becslések szerint azonban az országban élő romák száma ennek többszöröse, mintegy 450 ezer.

Az utóbbi öt évben a roma családok átlagosan 4-5, a nem roma családok pedig 1-2 gyermeket neveltek. Ez is azt mutatja, hogy a romák száma rohamosan nő, problémáik a társadalom gondjaivá váltak, amelyeket meg kell oldani. Szakértők szerint megoldást az jelenthet, ha a cigányságnak a nem roma lakosság segítséget nyújt a felzárkózáshoz. Ezt a nézetet vallja Varjú Katalin, aki tíz évig tanított roma gyermekek számára fenntartott osztályban, kutatta a közösség életvitelét, szokásait, hagyományait, és tankönyvcsomagot állított össze roma gyermekek számára. A csomag módszertani kézikönyvet, betűkártyákat, szójegyzéket, a romák közelebbi megismerésére szolgáló könyvet tartalmaz, mindezt magyar, szlovák és roma nyelven. A tankönyvcsomag másfél hónapon belül készül el. A tankönyvek lényege, hogy egyszerűek, érthetőek és vonzóak, s a -roma színek- tükröződnek bennük. A könyvek egyaránt használhatók gyermekek és írástudatlan felnőttek oktatásában. A betűtanítás alapszavai a roma nyelvből indulnak ki, figyelembe véve a régiók eltérő nyelvezetét. A csomag segíti a velük foglalkozó pedagógusok munkáját, ehhez szakmai, módszertani előadásokat, segítséget is nyújtunk az iskolák és az oktató pedagógusok igényei szerint – mutatja be a csomagot Varjú Katalin.

Az alternatív tankönyvcsomag magas szintű professzionális felkészültséget bizonyít, és segít a perifériára szorultak számára a művelődésben és az érvényesülésben. A szerző elmondása szerint eddig a legnagyobb problémák abból adódtak, hogy minden, ami idegen, ismeretlen, ahhoz nehezen vagy elutasítóan álltunk hozzá. Most, hogy a célcsoportot megismerhettük, könnyebbé vált a munka. A romák számára pedig elfogadhatóbb és toleránsabb lett a hozzáállásunk. A művelődés a kulturális, szociális és gazdasági növekedés alapja; a nem megszokott módszer, forma, az alternatív tankönyvek alkalmazása feltétele a célcsoport felemelkedési lehetőségének. Nagyon fontos, hogy a szülőket és a gyermekeket is megnyerjük az iskola számára. Törekedni kell arra, hogy megértsék, a tanulás az ő érdekük, nem a mi erőszakosságunk – hangsúlyozza Varjú Katalin. Szavai szerint a készülő tankönyvcsomag iránt már most sokan érdeklődnek.

KategóriaCikk