Szlovákiai Mindentudás Egyeteme – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Szlovákiai Mindentudás Egyeteme

Szlovákiai Mindentudás Egyeteme

Beszélgetés Tóth Károllyal, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatójával

A rendkívül népszerű műsor a szlovákiai magyarok között is ismert. Honnan az ötlet, hogy szlovákiai magyar tudósok is szerepeljenek?

A Fórum Intézetben tavaly tavasszal merült fel, hogy rangos, komoly kutatási eredményeket elért szlovákiai magyar tudósoknak is helyük lenne a Mindentudás Egyetemében. A Magyar Tudományos Akadémián megkerestem Fábri György urat, aki az MTA részéről a Mindentudás Egyeteme egyik irányítója és szervezője, és felvetettem neki az ötletet. Szerencsés véletlenek összjátéka volt, hogy azokban a hetekben a Magyar Tudományos Akadémián belül is megfogalmazódott a szándék, hogy a műsort ki kellene terjeszteni a határon túlra is. Gyorsan megegyeztünk a részletekben.

Szlovákiai magyar részről kik vesznek részt a műsor előkészítésében?

Az ötletgazda és főszervező a Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorjáról. De mivel egyetemi szintű és valamiképpen a szlovákiai magyar tudományosságot is reprezentáló előadásról van szó, úgy gondoltuk, a komáromi Selye János Egyetemi Központtal, illetve a Selye János Egyetemmel közösen kell megvalósítanunk ezt a projektumot – tehát a Mindentudás Egyeteme (a Magyar Tudományos Akadémia, a MATÁV és az AXELERO) szlovákiai partnere a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Selye János Egyetemi Központ. A szervezésben fontos szerepet vállalt több szlovákiai magyar szervezet: a komáromi Agora Iroda, a Katedra Alapítvány, a nyitrai egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és mások. Komoly támogatást nyújtott a projektumhoz az Apáczai Közalapítvány Budapestről, a felvételt pedig a Duna TV készíti. Fontosnak tartjuk, hogy a Mindentudás Egyetemén belül az egész szlovákiai magyar tudományosságot, illetve annak méltán elismert, nemzetközi szinten is komoly eredményeket elért személyiségeit mutassuk be, és ehhez kooperatív munkára van szükség. Egyébként terveink között szerepel egy, a Szlovákiai Magyar Mindentudás Egyeteme című program is. Szlovákiai magyar tudósok és kutatók előadásait rögzítenénk, és videoszalagon eljuttatnánk a szlovákiai magyar oktatási és tudományos intézetekbe, hogy a diákok és a pedagógusok képet kapjanak a szlovákiai magyar kutatókról és eredményeikről. Ezt a programot a pozsonyi Pro Média TV-stúdiójával valósítjuk majd meg.

Ki lesz az első előadó a Mindentudás Egyetemében?

Több szlovákiai magyar tudóst is javasoltunk a magyarországi partnerünknek, végül a választás közös megegyezéssel Agócs Zoltán professzor úrra esett, aki több Duna-híd tervezője, köztük talán a legfontosabbé, az EU-forrásokból is épült, Párkányt Esztergommal összekötő Mária Valéria hídé is. Az előadása címe: A híd – mérnöki szerkezet vagy szobor? Ez az előadás több szempontból is szimbolikus jelentőségű: Agócs Zoltán professzor úr lesz az első határon túli magyar előadó a Mindentudás Egyetemén, a híd, a hídépítés Párkány–Esztergom kapcsán egyben az Európai Unióban rejlő lehetőségeket és a magyar–magyar kapcsolatrendszer bővülését és új formáinak keresését/kialakítását is jelképezi majd.

Az érdeklődők miként juthatnak be az előadásra?

Sajnos, csak korlátozott számban lehet majd részt venni az előadáson, ezért a Mindentudás Egyeteme eddigi gyakorlatának megfelelően egy regisztrációs eljárást kell abszolválnia mindenkinek. A www.mindentudas.hu (a „Jöjjön el!” rovat) honlapon kell bejelentkezni, és aki bejelentkezett, annak a helyszínen osztjuk ki a belépőjegyeket egy órával a felvétel előtt (16 órától). Tehát bárki jelentkezhet! A bejelentkezés sorrendje dönti el, hogy ki vesz részt az előadáson. Akinek nincs internetes hozzáférése, az a kollégáink segítségével a 031/562-8009-es (Fórum Kisebbségkutató Intézet), illetve a 035/771-3841-es (Selye János Egyetemi Központ) telefonszámon regisztráltathatja magát. Aki ezt nem teszi meg, csak akkor juthat be a terembe, ha megüresednek helyek. A részvétel egyébként ingyenes.

Mikor láthatjuk a tévé képernyőjén az előadást?

Előreláthatólag június 1-én, de erről majd tájékoztatjuk az Új Szó olvasóit.

Lesz-e folytatása az előadásnak?

Lesz! Az előzetes megegyezés alapján minden szemeszterben sor kerül majd egy szlovákiai magyar tudós bemutatására.

KategóriaCikk