Tallózás a Fórumban – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Tallózás a Fórumban

Tallózás a Fórumban

Hét tanulmány olvasható a Fórum Társadalomtudományi Szemle idei második számában. Ezek sorát Skala Tamásé nyitja (Adalékok a csehszlovák-magyar lakosságcsere történetéhez), melyben a szerző a lakosságcsere országos folyamatain kívül az érsekújvári járásbeli Kürt községből áttelepítettek sorsának is figyelmet szentel. Lanstyák István tanulmánya (az előző számban közöltnek szerves folytatásaként) jellegük szerint osztályozza a nyelvi problémák típusait. Lampl Zsuzsanna munkája (A rejtőzködés misztériuma, avagy adalékok az MKP és a Most-Híd választói eredményeihez) egyfelől szakmai útmutatás a közvéleménykutatások helyes értelmezéséhez, másfelől a legutóbbi hazai parlamenti választások magyar választóinak magatartásbeli okát elemzi. A lap legterjedelmesebb tanulmányában Tóth László száz évvel ezelőtt született Peéry Rezső élet- és pályakezdésének esszéisztikus képét nyújtja, egyúttal színesen felidézi a két világháború közti Pozsony, valamint a szlovákiai magyar cserkészmozgalom történetének egy-egy fejezetét. Kőmíves Tibor tanulmánya (Búcsú a latin nyelvtől. A kassai közigazgatás nyelvváltása 1840-ben) éppen azt az érdekes fordulatot ragadja meg, amikor is a városi elöljáróság és a polgárság a hivatalos írott kapcsolatban fokozatosan áttér a hőn szeretett latin nyelvről a magyarra. Gecse Annabella írása a rimaszombati járásbeli Baraca vallásos szellemi és tárgyi megnyilvánulásait térképezi fel, külön a község kültéri és templomon belüli objektumait, terjedelmes képanyaggal. Kacsinecz Krisztián (A hatalom célja a hatalom) Orwell- és Koestler-regények szövegével illusztrálja a totalitárius ideológiák irracionális logikáját.
A Pályakép rovat ezúttal Voigt Vilmost mutatja be, a hetvenéves néprajzkutató tudóssal L. Juhász Ilona beszélgetett.
A folyóirat utolsó negyedét két konferenciabeszámoló és -értékelő nyitja; Simona Attila a szlovák-magyar történész-vegyesbizottság idei júniusi érsekújvári konferenciájának tartalmát és jellegét mutatja be, Bolemant Lilla edig a Kockázati társadalom és felelősség című pécsi (alkalmazott filozófiai) konferencia előadásait ismerteti.

KategóriaCikk