Tények a Bibliotheca Hungaricáról – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Tények a Bibliotheca Hungaricáról

Tények a Bibliotheca Hungaricáról

Megfelelő intézményes keretet ad a szlovákiai magyarsággal kapcsolatos hungaricumok gyűjtéséhez és tudományos feldolgozásához. Segíti a szlovákiai magyar könyvtártudomány kibontakozását és egy korszerű dokumentációs szolgálat kialakítását.

A könyvtár a Fórum Társadalomtudományi Intézeten belül alapítványi támogatásokból tartja fenn magát.

Gyűjteményei: könyvek és időszaki kiadványok, kisnyomtatványtár, levél- és kézirattár, folyóirattár, fotóarchívum, hangdokumentumok.

Kutatási programjai: bibliográfiai adatfeldolgozás, levéltári anyagok rendszerezése és feldolgozása, repertóriumok készítése, forráskiadványok előkészítése.

Gyűjtőköre: A volt Csehszlovákia, illetve a mai Szlovákia területén napjainkig megjelent magyar nyelvű kiadványok, valamint a szlovákiai magyarság történelmére, művelődésére, társadalmi és politikai életére vonatkozó magyar és idegen nyelvű dokumentumok.

Székhelye: Somorja.

KategóriaCikk