Történelemtanárok eszmecseréje – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Történelemtanárok eszmecseréje

Történelemtanárok eszmecseréje

Sokan még mindig csak az „előírt” tankönyvből mernek tanítani, miközben előírt tankönyv ma már nincs

rendezvényről a Fórum Intézet munkatársát, Simon Attila történészt kérdeztük.

Honnan származik a konferencia ötlete?

Egy, a történelemtanítás jelenlegi helyzetét feltáró konferencia ötlete a Történelemtanárok Társulásának elnökségében vetődött fel, s amikor elkezdtük szervezni, természetesnek tűnt, hogy a fent említett három intézmény fogjon össze a megvalósítás érdekében. A konferenciának egyébként az ad apropót, hogy a Történelemtanárok Társulása és a Fórum Intézet tavaly kérdőívek segítségével felmérte a szlovákiai magyar iskolákban folyó történelemoktatás állapotát, s úgy érezzük, hogy a felmérés tapasztalatait hasznos lenne szélesebb szakmai körben is megvitatni.

Mennyiben más a történelemoktatás helyzete, mint a többi tantárgyé? Mi a helyzet e tantárgy tanítását illetően a magyar iskolákban?

Én azt hiszem, jelenleg számos tantárgy küszködik komoly gondokkal (gondolok itt például a magyar irodalom vagy a földrajz tanítására), de a történelem mint tantárgy hatványozottan hátrányos helyzetben van. Mivel a rendszerváltás előtt ideológiai töltete volt, alacsony a presztízse; túl szűk az órakeret; s a reáltantárgyakat előnyben részesítő új érettségi rendszerben valószínűleg egyre kevesebben választják majd érettségi tantárgynak. Persze a legnagyobb problémát az jelenti, hogy sok magyar iskolában nincsenek olyan tankönyvek, amelyekből megfelelő színvonalon lehetne tanítani a nemzeti történelmet. Sőt a gimnáziumokban semmiféle tankönyvek nincsenek, így a kollégák különféle ad hoc megoldásokkal kénytelenek kísérletezni.

Várható-e e téren javulás a közeljövőben?

Biztató jelek vannak, hiszen a Történelemtanárok Társulásának közbenjárására épp a napokban került elfogadásra egy külön tanterv a szlovákiai magyar középiskolák részére, s így talán elhárul annak az akadálya is, hogy végre elkészítsük saját tankönyveinket. Az alapiskolák számára viszont már vannak megfelelő tankönyvek (a Lilium Aurum által kiadott A magyar nép története című sorozat), csupán meg kellene oldani ezek eljuttatását az iskolákba. Ez persze nemcsak pénz kérdése, a pedagógusok hozzáállása is fontos, hiszen sokan még mindig csak az ún. előírt tankönyvből mernek tanítani. Miközben előírt tankönyv ma már nincs. A pedagógus szabadon megválaszthatja, hogy az iskola pedagógiai programjának megfelelő könyvek közül melyiket választja.

Mi a helyzet a pedagógusokkal? Van-e elég szakképzett tanár? Mennyiben változhat a helyzet a komáromi magyar egyetem megalakulása után?

Azt hiszem, ez a legnagyobb gondunk. Az általunk elvégzett felmérésből az derült ki, hogy a szlovákiai magyar iskolákban történelmet oktató pedagógusoknak mintegy fele szakképzetlen. Magyar, szlovák, földrajz, esetleg matematika szakos tanárok tucatjai is tanítanak történelmet, s ez nyilvánvalóan nem válik az oktatás színvonalának hasznára. Ezt a helyzetet azonnal orvosolni kell, s én őszintén remélem, hogy Komáromban minél előbb beindul valamiféle társadalomtudományi orientációjú képzés is. Jelenleg az is előrelépés lenne, ha színvonalasabbá és főleg magyar szellemiségűvé lehetne tenni a Nyitrán folyó történelemtanár-képzést. Úgy gondolom, hogy a Közép-európai Tanulmányok Karának a megalakulása után erre meg is van az esély.

Mit kell tudni a kétnapos konferencia programjáról?

A konferencia első napján az itt is felvázolt problémákat próbáljuk számba venni. Több gyakorló történelemtanárt is felkértünk, hogy rendszerezze tapasztalatait, s vázolja fel azokat a konferencián. A második nap témája a Kárpát-medencei magyar nyelvű történelemoktatás lesz, s azt próbáljuk körüljárni, hogy az egyes országokban, ahol magyarok élnek, milyen lehetőség van a magyar nemzeti történelem oktatására. Öt országból jönnek majd a kollégák, akik minderről beszámolnak, úgyhogy azt hiszem, érdekes program elé nézünk.

Hány résztvevővel számolnak a konferencián, s kik vesznek részt rajta?

A konferenciára igyekeztünk azokat a kollégákat meghívni, akikről tudjuk, hogy szívügyük a szakmájuk. Persze mindenkit nem tudtunk meghívni, de ügyeltünk arra, hogy minden régió és minden iskolatípus képviseltetve legyen. Ha azonban a meghívottakon kívül valaki el szeretne jönni, kérem, hogy részvételi szándékát legkésőbb június 9-ig jelezze a Fórum Intézetben a 031-590-2790-es telefonszámon, vagy a

simon@foruminst.sk e-mail-címen.

KategóriaCikk