Tudományos konferencia a migrációról – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Tudományos konferencia a migrációról

Tudományos konferencia a migrációról

Kilenc ország előadói elemezték az embercsoportok spontán, illetve kikényszerített újratelepülését

Galánta. Közép-Kelet-Európa posztkommunista országai társadalmi kapcsolatrenszereinek vizsgálata, valamint a migráció és az interetnikus kapcsolatok elemzése volt a célja a Fórum Társadalomtudományi Intézet (FTI) szombati konferenciájának A kilenc országból érkező előadók elemezték az embercsoportok spontán, illetve kikényszerített migrációja, letelepedése vagy újratelepülése, és az ezáltal alakuló és formálódó interetnikus kapcsolatok példáit. Helyi kutatók ismertették az asszimilációval kapcsolatos mátyusföldi kutatásaik eredményeit. Az angol, magyar és szlovák nyelven zajló konferencia társrendezői a Szlovák Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete, illetve a
Cseh Tudományos Akadémia Etnológiai Intézete voltak.

Dr. Elk-Nicole Kappus (Fribourgi Egyetem, Svájc) a társadalmi kapcsolatrendszerek kialakulásával és változásaival, Davide Torsello (Max Planck Szociálantropológiai Intézet, Németország) a szövetkezetek szerepével és hatásaival foglalkozott egy kis falu, Vágkirályfa példáján, majd Dr. Maruška Svašek (Queen’s Egyetem, Belfast, Észak-ĺrország) egy szudétanémet faluban végzett kutatásai alapján vázolta fel a jelen rendkívül összetett etnikai, gazdasági és hatalmi viszonyait. Árendás Zsuzsanna (Pécsi Tudományegyetem, Magyarország) a szlovákiai magyar kitelepítettek csoportközi kapcsolatait, stratégiáit elemezte. Dr. Szarka László (MTA, Kisebbségkutató Intézet) Határrégió – kontaktus zóna címmel az intézet magyar nyelvterület határvidékein végzett kutatásait ismerte, Dr. Liszka József (FTI Etnológiai Központja, Komárom) Mátyusföld behatárolásának különböző megközelítésit elemezte. Tóth Károly (FTI, Galánta) vághosszúfalui kutatásai alapján mutatta be a természetes asszimiláció háttérfolyamatait, Dr. Novák Veronika (Vágsellyei Állami Járási Levéltár) pedig a Vágsellyei Állami Járási Levéltárárnak a regionális helytörténet-kutatásokban betöltött szerepét vázolta.

Dr. Zdenek Uherek és Dr. Katerina Plochová (Etnológiai Intézet, Cseh Tudományos Akadémia, Prága) Migráció a Szovjetunió utódállamaiból Csehországba 1991-től napjainkig címmel ismertette a keleti népmozgás hatását a közép-európai államokra. Szép Attila (Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Pozsony) a szlovákiai roma kivándorlás néhány aspektusára hívta fel a figyelmet. Dr. Rajko Mursic (Ljubljanai Egyetem, Szlovénia) egy szlovéniai kis falu példáján szemléltette a impériumváltások hatását a mindennapi hatalmi, nemzetiségi- és birtokviszonyokra, Dr. Renata Weinerová (Etnológiai Intézet, Cseh Tudományos Akadémia, Prága) a Csehországba irányuló szlovákiai roma migráció hatásait elemezte.

KategóriaCikk