Tűnődés a trópusokon – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Tűnődés a trópusokon

Tűnődés a trópusokon

A kétnapos szakmai rendezvényre hétfőn és kedden kerül sor a Pozsonyi Magyar Intézetben (Védcölöp utca 54.), a Balassi Intézet és a somorjai Fórum Intézet társrendezésében.

A hétfői programból: a konferencia 11 órakor kezdődik; Margócsy István A költészet modellálhatatlansága?, Kulcsár-Szabó Zoltán pedig A fikció Paul de Mannál címmel tart előadást. A délutáni első blokk központi témája az új média, a Facebook és a költészet (előadók: L. Varga Péter, Németh Zoltán, Gaborják Ádám). A nap a metaforák, a jelhasználat és az adaptáció kérdéskörével zárul (Fazekas Andrea: Metaforák Berniczky Éva és Kovács Magda novelláiban; Benyovszky Krisztián: Botcsinálta jelhasználat; Kuklis Katalin: Líra és adaptáció).
Kedden 10.00-kor kezdődnek a Metalepszis, mese, retorika című blokk előadásai (N. Tóth Anikó: Tündérrigólányok, vágtázó csodák – Máté Angi szóképei; Petres Csizmadia Gabriella: Metalepszis a mesében; Kollár Árpád: Tolnai Ottó gyerekverseinek retorikai struktúrái, ismétlődésrendszerei). A következő tematikus egység az Időkoncepciók, sejtetés, költészet címet viseli (Polgár Anikó Devecseri Gáborról, Száz Pál Nyéki Vörös Mátyásról és Borbély Szilárdról, Gorove Eszter pedig Oravecz Imréről ad elő). Délután előbb a (neo)avantgárd, a zene és a népiség témáit járják körül az előadók (Orcsik Roland: Mi rejlik a takaród alatt? – A szervetlen metaforaképződés Ladik Katalin költészetében; Csehy Zoltán: Aleatória, entrópia, formális és szerves zenei fejlesztés Cselényi László költészetében; Bedecs László: „Vidékről a városba került” – népiség, avantgárd és posztmodern Tőzsér Árpád, Bertók László és Aczél Géza költészetében), az utolsó egység pedig a szlovák– magyar kulturális tér, műfordítás, recepció kérdéseit érinti (Brutovszky Gabriella: A barokk közköltészet magyar–szlovák vonatkozásai; Hizsnyai Ildikó: A közös tér metaforikájának fordítói aspektusairól; Dusík Anikó: Tűnődés a trópusokon – Zalabai Zsigmond monográfiájának helye az életműben és a recepcióban).
Zalabai Zsigmond munkásságáról Somorján is megemlékeznek: a Fórum Intézetben szerdán rendezik meg a „Csak vándorok, csak bujdosók vagyunk” című emlékkonferenciát. (ú)
KategóriaFénykép