Turczel Lajos-emlékkkönyv – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Turczel Lajos-emlékkkönyv

Turczel Lajos-emlékkkönyv

Dunaszerdahely-A kilencvenéves Turczel Lajos előtt tisztelgett csütörtökön a tízéves dunszerdahelyi Vámbéry Irodalmi Kávéház közönsége.
A neves irodalomtudós rossz egészségi állapota miatt nem volt jelen a könyvbemutatón. Az est moderátora, Tóth László bevezetőjében elmondta: mint ahogy az orosz irodalom Gogol köpenyéből bújt ki, úgy Turczel Lajos irodalom-és öntudatosító munkásságának terméke a szlovákiai magyar irodalom, amely korábbi széttöredezett állapotához képest éppen a nevezetben nyerte vissza egységét. A Lilium Aurum kiadó gondozásában Emlékkönyv jelent meg Turczel Lajos 90. születésnapjára. A kiadványt annak összeálllítója, Mészáros András ajánlotta az olvasók figyelmébe. Amíg a Fórum Turczel Lajosról, az Emlékkönyv Turczel Lajosnak szól. Tematikailag az ő egész életművét (irodalom-és kultúrtörténet, nyelvészet, sportélet) átfogja-fogalmazott az egyetemi tanár. A könyv szerzői: Grendel Lajos, Mészáros András, Liszka József, Csehy Zoltán, Polgár Anikó, Dusík Anikó, L. Erdélyi Margit, Bárczi Zsófia, Lanstyák István, Sándor Anna, Baráth László. Az est végén néhány rövid szóbeli emlékezésben Mács József, Gyüre Lajos, Popély Gyula, Görözdi Miklós és Szüllő György egyaránt nagy tisztelettel beszélt az irodalomtudós, esztéta, tanár és ember Turczel Lajosról. Más lett volna a találkozó, ha Turczel Lajos itt és most köztünk lehetett volna-mondta zárszóként Mészáros András. A rendezvényt házigazdaként a Szlovákiai Magyar Írók Társulása és a Fórum Kisebbségkutató Intézet jegyezte együttesen.

KategóriaCikk