XII. MEZINÁRODNÍ ETNOKARTOGRAFICKÉ SYMPOZIUM – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

XII. MEZINÁRODNÍ ETNOKARTOGRAFICKÉ SYMPOZIUM

XII. MEZINÁRODNÍ ETNOKARTOGRAFICKÉ SYMPOZIUM

Poslední tři etnokartogrfická sympozia, konaná vždy po dvou letech, jsou tematicky velmi blízká: Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti (Třešť 1996), Kultura v prostoru (polský Těšín 1998) a Hranice jako národopisný problém (Komárno 2000). Mezinárodní etnokartografické sympozium v Komárně, v pořadí dvanácté, uspořádal Fórum inštitút – etnologické centrum ve spolupráci s Interantional European Ethnocartographic Working Group (IEEWG). Sympozia se účastnili etnologové převážně z univerzitních a akademických pracovišť deseti zemí Evropy.
Program sympozia pořadatelé rozdělili do čtyř tematických oddílů: (1) Druhy hranic – S. Kovačevičová, Druhy hranic a jejich působení na lidovou kulturu; G. Barna, Reálné hranice – symbolické světy; W. Hartinger, Fikce těsných hranic staré lidové kultury; J. Liszka, Současné hranice maďarské lidové kultury na Slovensku – 20. století; (2) Dějiny hranic – S. Becker, Země na hranici: Halič a Bukovina v osvícenském absolutismu; J. van der Kooi, Příběhy přes hranice; M. Trojan, Hranice zaniká, zeď zůstává. K sociálně-kulturním procesům na západní hranici Dolního Slezska; (3) Etnografické atlasy a kulturní členění-V. Voigt, Význam a vysvětlení jazykového ostrova; J. Vařeka, Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III; (4) Etnické, geografické a kulturní hranice (M. Botíková, Etnické hranice a kulurní areály; A. Paládi-Kovács, Přírodní regiony a jazykové hranice ve starých Horních Uhrách, O. Danglová, Etnicita jako element lokální a regonální identity. Na příkladě dekorační tradice; B. Borsos, Kulturní regiony z maďarského jazykového území podle komputeru; T. K. Schippers, Pohraničí a jeho metodologické konsekvence pro evropské etnology; R. Keményfi, Proč a jak se etnické hranice staly součástí národní mytologie v národních státech?). Referáty byly předneseny v německém nebo v anglickém jazyce a po každém bloku přednášek následovala živá diskuse. Fórum inštitút v Komárně vydá všechny referáty v roce 2001.
Dvanácté etnokartografické sympozium v Komárně bylo velmi dobře zorganizováno a také úroveň referátů byla vesměs vynikajicí. Prof. H. L. Cox vyslovil určitou obavu, že mladí etnologové se vzdalují vlastní etnokartografické metodě a pracovní zasedání této skupiny spíše přechází na platformu obecné mezinárodní etnologie. V rámci dvanáctého sympozia došlo také k výměně vedení IEEWG – za prof. H. L. Coxe a prof. A. Fentona se ujali řízení této pracovní skupiny doc. Gábor Barna (Szeged) a Dr. Thomas K. Schippers (Nice).

(Český lid, ročník 88, 2001)

KategóriaCikk