Založili európsku pobočku pre menšinové jazyky – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Založili európsku pobočku pre menšinové jazyky

Založili európsku pobočku pre menšinové jazyky

Na Slovensku včera vznikla domáca organizácia Európskej kancelárie pre menej používané jazyky (EBLUL). Podža jej predsedu Bojana Brezingera z Talianska zastupuje táto mimovládna organizácia 40 miliónov obyvatežov Európy hovoriacich nejakým menšinovým jazykom.

Jej úlohou je šíriť informácie o menšinách a ich jazykoch, informovať samotné menšiny o možnostiach rozvíjania vlastnej kultúry a jazyka (vrátane získavania financií na tieto ciele), vzájomne prepojovať jednotlivé menšiny a politicky lobovať.

EBLUL je pre predstavitežov Európskej únie najdôležitejšou poradnou organizáciou v otázkach menšinových jazykov a je ako pozorovatež zastúpená aj v Európskom parlamente či pri UNESCO.

Slovenská pobočka sa stala 15-tou v rámci Európskej únie a jej zakladajúcimi členmi je zatiaž niekožko maďarských, dve rómske, jedna bulharská, rusínska, chorvátska a nemecká menšinová organizácia. Založili ju na záver konferencie o jazykových a menšinových právach v Európskej únii a na Slovensku, ktorú zorganizoval v Šamoríne inštitút Fórum, najvýznamnejšia maďarská spoločenskovedná organizácia na Slovensku.

Predsedom slovenskej pobočky kancelárie bol zvolený politológ László Öllös, prezident inštitútu Fórum.

KategóriaCikk