Zomrel Károly Tóth, jeden z najvýznamnejších slovenských Maďarov – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Zomrel Károly Tóth, jeden z najvýznamnejších slovenských Maďarov

Zomrel Károly Tóth, jeden z najvýznamnejších slovenských Maďarov

Károly Tóth bol jednou z dôležitých postáv demokratickej transformácie i vedeckého života na Slovensku. Radšej však zostával v úzadí.

Po dlhotrvajúcej chorobe v sobotu zomrel Károly Tóth. Úmrtie svojho zakladateľa oznámil Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne.

Károly Tóth patril medzi najvýznamnejších maďarských intelektuálov a verejných činiteľov na Slovensku. Posledných takmer dvadsať rokov však pôsobil skôr v úzadí a vyhýbal sa verejným vystúpeniam, preto – najmä pri pohľade zo slovenskej strany  – nepatril k tým najznámejším.

Demokracia a práva menšín

Tóth sa narodil v roku 1959. Po skončení univerzity pracoval pred novembrom 1989 ako pomocný robotník, neskôr ako redaktor menšinového vydavateľstva Madách. Zapojil sa do režimom raz trpených, inokedy prenasledovaných občianskych aktivít a tiež do maďarského disentu na Slovensku.

Organizoval kluby a kultúrne spolky, bol spolupracovníkom Výboru na ochranu práv maďarskej menšiny v Československu a jedným z iniciátorov Memoranda Maďarov v Československu z roku 1988, ktoré sa postavilo nielen za požiadavku menšinových práv, ale aj za európske hodnoty a demokraciu.

Bol hlavným organizátorom pamätného stretnutia v Šali 17. novembra 1989, na ktorom – nezávisle od udalostí v Prahe – vzniklo prvé nekomunistické politické hnutie na Slovensku, Nezávislá maďarská iniciatíva. Tóth bol predsedom NMI i z nej neskôr vytvorenej Maďarskej občianskej strany, partnerskej organizácie hnutia Verejnosť proti násiliu.

Zakladateľ inštitútu Fórum

Tóth patril k určujúcim predstaviteľom liberálnej politiky na Slovensku a zohral významnú úlohu v demokratickej transformácii celej krajiny. Liberálne orientovaní menšinoví intelektuáli, ktorí mali vďaka dlhšie trvajúcemu prodemokratickému vývoju v Maďarsku lepšiu teoretickú aj praktickú prípravu, zohrali v čase zamatovej revolúcie a na začiatku 90. rokov dôležitú úlohu aj ako radcovia svojich slovenských kolegov.

A Tóth vtedy, rovnako ako neskôr, predstavoval hlas rozumu a snahu o nájdenie obojstranne výhodného kompromisu nielen v otázke menšín a slovensko-maďarských vzťahov.

Po tom, čo maďarskí liberáli prehrali svoj politický boj s menšinovými nacionalistami podporovanými z Budapešti, Tóth sa stiahol do úzadia a venoval sa organizovaniu vedeckého života a výskumu. V roku 1996 založil Fórum inštitút, najvýznamnejší menšinový vedecký inštitút v našej krajine.

Stál v pozadí množstva výskumných projektov, odborného časopisu, knižných edícií a konferencií. Fórum viedol až do roku 2014, keď pre ťažkú chorobu každodenné vedenie inštitútu odovzdal svojmu nástupcovi, historikovi Attilovi Simonovi. Tóth bol aj jedným zo zakladateľov Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku, ktorý chce koordinovať menšinovú občiansku sféru.

KategóriaNekrológ
CímkeNekrológ